ZGAŚ RYZYKO – PROGRAM OGRANICZENIA LICZBY OFIAR POŻARÓW

logo_ZR

Idea programu

W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego 300-400 zgonów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla, to wyłania się sytuacja wymagająca podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia tych groźnych zdarzeń.

Paradoksalnie, najwięcej – bo ponad  80% wszystkich przypadków śmiertelnych – ma miejsce w obiektach mieszkalnych, czyli w miejscach, gdzie co do zasady czujemy się najbezpieczniej. Ponadto najwięcej ofiar pożarów ginie przed przybyciem straży pożarnej.  Zmniejszenie tego tragicznego żniwa stanowi bardzo trudne wyzwanie, gdyż budynki mieszkalne pozostają praktycznie poza nadzorem administracyjno-kontrolnym służb publicznych.

Tragedię tej sytuacji potęguje świadomość, że większości ofiar tych pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla można by zapobiec. Jak pokazują doświadczenia większości wysokorozwiniętych państw, po osiągnięciu określonego poziomu rozwoju technologicznego, dalsze inwestowanie w rozwój potencjału interwencyjnego, choć konieczne, nie skutkuje już proporcjonalnym spadkiem liczby pożarów oraz ich ofiar. Doświadczenia te potwierdzają jednocześnie, że obniżenie liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla, choć niezwykle trudne, jest jednak możliwe. Osiągniecie sukcesu na tym polu wymaga jednak intensywnych i skoordynowanych działań wielu instytucji publicznych (nie tylko straży pożarnej).

Pożary oraz zatrucia tlenkiem węgla, obok naturalnych klęsk żywiołowych, stanowią największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi przebywających w budynkach. Są także przyczyną ogromnych strat materialnych. Dlatego też istnieje potrzeba nadania bezpieczeństwu pożarowemu w Polsce, wzorem innych wysokorozwiniętych państw, najwyższej rangi społecznej oraz spowodowania, aby stało się ono przedmiotem powszechnej troski.

Dostrzegając te problemy, Komendant Główny PSP, zainicjował opracowanie i podjął się koordynacji dziesięcioletniego programu, ukierunkowanego na ograniczenie liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla w Polsce, któremu nadano nazwę „Zgaś ryzyko”.

Źródło: http://zgasryzyko.pl/pl/804/o-programie.html

Ostrzeżenie przed upałami

upaly

źródło: https://mac.gov.pl/aktualnosci/ostrzegamy-przed-upalami

W dniu 11 maja 2015 roku Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku został nadany Sztandar przez społeczeństwo powiatu malborskiego z okazji 70-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Malborku

5550fa97bf4f6_gdW dniu 11 maja 2015 roku Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku został nadany Sztandar przez społeczeństwo powiatu malborskiego z okazji 70-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Malborku

Uroczysty apel poprzedziła msza święta w intencji strażaków, która odprawił w Kościele św. Jana Chrzciciela ks. bp Jacek Jezierski – biskup Diecezji Elbląskiej

Następnie na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku, przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Mirosław Czapla, starosta malborski , przekazał ufundowany  Komendzie Powiatowej PSP w Malborku sztandar, który komendant główny PSP generał Wiesław Leśniakiewicz wręczył komendantowi powiatowemu PSP w Malborku bryg. Adamowi Zielińskiemu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Jerzy Kozdroń Poseł Na Sejm RP, wiceminister sprawiedliwości, Kazimierz Plocke sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi, , posłowie na sejm RP Stanisław Lamczyk i Jan Kulas, senatorzy RP Roman Zaborowski i Leszek Czarnobaj, Bogdan Dombrowski – podsekretarz stanu w ministerstwie administracji i cyfryzacji, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, wicewojewoda woj. pomorskiego – Michał Owczarczak, wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski, Pomorski Komendant Wojewódzkie PSP w Gdańsku st.bryg. Andrzej Rószkowski, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży  Pożarnych RP druh Zygmunt Tomczonek,, starosta malborski Mirosław Czapla, oraz burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z terenu powiatu, komendanci powiatowi PSP z województwa pomorskiego

W apelu udział wzięła kompania honorowa SA PSP w Poznaniu, kompania honorowa 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku oraz kompania asystująca KP PSP w Malborku i poczty sztandarowe OSP,

Podczas apelu Komenda Powiatowa PSP w Malborku odznaczona została „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Aktu dekoracji sztandaru dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Stanisław Kochanowski oraz Komendant Powiatowy PSP w Malborku bryg. Adam Zieliński.

Apel zakończyła defilada pododdziałów oraz samochodów pożarniczych.

 

foto. R.Konczyński Dziennik Bałtycki

5550f9fe4396c_gd5550fa3b4ca21_gd

5550fa3f08c4b_gd5550fe886bf15_gd

5550faaf37114_gd5550f9d467da3_gd

Intro- zaproszenie na uroczystość nadania i wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Malborku w dniu 11.05.2015 r.

Uroczystość nadania i wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Malborku z okazji 70-lecia zawodowej straży pożarnej. 11.05.2015 r.

70 -lat plakat MWC Malbork