Uwaga: egzamin i zakończenie szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych

26.04.2014r. Odbędzie się Egzamin kończący szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, zbiórka i egzamin rozpoczynamy o godz. 8:15,
w budynku Komendy Powiatowej PSP w Malborku, ul. Gen. Józefa Wybickiego 1. Na egzamin obowiązuje umundurowanie koszarowe.

Informacje dla kursantów którzy nie przekazali całości dokumentacji:

-Karta zgłoszenia  na Szkolenie
-Ważne badania lekarskie

Rozpoczęcie szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych

12.04.2014r. rozpoczynamy szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, zbiórka i zajęcia od godziny 8:30
w budynku Komendy Powiatowej PSP w Malborku, ul. Gen. Józefa Wybickiego 1.

Informacje dla kursantów:

-Karta zgłoszenia  na Szkolenie
-Ważne badania lekarskie
-Umundurowanie koszarowe, specjalne, hełm i rękawice.

Powiatowe Eliminacje OTWP 2014

W dniu 29 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku odbyły się XXIX eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach udział wzięło łącznie 34 uczniów w trzech grupach wiekowych. Najliczniejszą grupę reprezentowali przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów.

W pierwszej części turnieju uczestnicy rozwiązali test pisemny składający się z zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W przerwie przed drugą częścią młodzież miała możliwość zapoznania się ze sprzętem ratowniczym w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Malborku. Do finału ustnego zakwalifikowano po trzech przedstawicieli z każdej grupy wiekowej.

Po zaciętej rywalizacji w turnieju pierwsze miejsca zajęli :

· I grupa (szkoły podstawowe) – Edwin Pruchniewski, SP Nr 2 Nowy Staw,

· II grupa (gimnazjum) – Sandra Brzuchnalska, Gimnazjum Nowy Staw,

· III grupa (szkoły ponadgimnazjalne) – Karolina Chodnicka, ZSP Nr 1 Malbork.

Eliminacje powiatowe odbyły się przy wparciu, Starostwa Powiatowego w Malborku, Urzędu Miasta w Malborku  oraz Banku Spółdzelczego w Malborku.

W części finałowej młodzieży towarzyszyli członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Malborku, z Wiceprezesem Zarządu Głównego dh Zygmunt Tomczonek i Komendantem Powiatowym PSP bryg. Adamem Zielińskim

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się 26 kwietnia 2014 roku, w Gdańsku – Sobieszewie.

 

20140329_121710-78778220140329_122054-791132

20140329_121656-799938

KOMUNIKAT

W dniu 31 marca 2014r. zostało zakończone postepowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem z dnia 10 marca 2014r., dotyczącym naboru kandydata do służby przygotowawczej w KP PSP w Malborku.

 

Poniżej załączono tabelę zawierająca wykaz kandydatów w kolejności uzyskanych lokat końcowych wraz z ilością przyznanych im punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym po ocenie sprawności fizycznej.

Lp. Imię i Nazwisko kandydata Punkty za kwalifikacje
i uprawnienia
Test pisemny Rozmowa kwalifikacyjna
z komisją
Rozmowa kwalifikacyjna
z komendantem
Łączna suma punktów
1. Kuśmierczyk Łukasz 55 20 18 8 101
2. Wilkowski Jakub 30 18 16 8 72
3. Dembiński Piotr 15 10 14 7 46

Biorąc pod uwagę uzyskane przez kandydatów wyniki końcowe informuję ,że na badania przed Wojewódzką Komisją Lekarską MSW w Gdańsku z początkiem kwietnia 2014r., zostanie skierowany:

1. Kuśmierczyk Łukasz

Wszystkim kandydatom dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym

TREŚĆ KOMUNIKATU PODPISANA PRZEZ KOMENDANTA

KOMUNIKAT Z IV ETAPU SELEKCJI

Zgodnie ze wskazaniem zawartym w ogłoszeniu z dnia 10 marca 2014r. o naborze kandydatów do służby przygotowawczej w tut. komendzie informuję, że do kolejnego etapu postepowania zakwalifikowanych zostało – 3  kandydatów, których wykaz zawiera poniższa tabela:

Lp. Imię i Nazwisko
1. Piotr Dembiński
2. Łukasz Kuśmierczyk
3. Jakub Wilkowski

Dla w/w kandydatów w dniu 31 marca 2014 roku zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Zbiórka kandydatów 31 marca 2014 roku o godz. 10:00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Malborku

TREŚĆ KOMUNIKATU PODPISANA PRZEZ KOMENDANTA