POMORSCY STRAŻACY WSPOMAGAJĄ DZIAŁANIA ZAWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM 31.03.2020r.

Działania pomorskich strażaków PSP i OSP  w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby (31 marca 2020). W 5 punktach kontroli sanitarnej na morskich granicach kraju 37 strażaków zmierzyło temperaturę ciała u 690 osób – brak podwyższonych temperatur.

Do tej pory przy pomorskich szpitalach utworzono 15 polowych izb przyjęć, gdzie ostatniej doby służbę pełniło 14 strażaków. W informowanie społeczeństwa o pozostaniu w domu włączyły się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego, które regularnie przekazują komunikaty o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w tym trudnym okresie.

Ponadto strażacy dowozili żywność i leki do osób objętych kwarantanną, a także prowadzili dystrybucję środków ochrony i dezynfekcji.


Opracowanie: st. kpt. Karina Stankowska – KW PSP w Gdańsku
Zdjęcia: Archiwum jednostek OSP Czyczykowy, Ełganowo, Kończewice

DZIAŁANIA POMORSKICH STRAŻAKÓW W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM – 26-27 MARCA 2020R.

26 marca 2020 r. pomorscy strażacy prowadzili działania w związku z  ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w  4 morskich punktach granicznych. Strażacy dokonali pomiaru temperatury u 497 osób i skontrolowali 247 pojazdów. W działaniach brało udział 27 ratowników.

Ponadto na bazie namiotów jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego utworzono  15 polowych izb przyjęć przed wytypowanymi przez Wojewodę Pomorskiego szpitalami. Ostatniej doby izby przyjęć zabezpieczało 16 ratowników PSP.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej wykonywały także działania w innych zdarzeniach związanych z koronawirusem. Strażacy OSP i PSP województwa pomorskiego, m. in.  dowozili żywność i leki do osób objętych kwarantanną, a także organizowali dystrybucję sprzętu ochronnego i środków dezynfekcyjnych. Straż Pożarna prowadzi na terenie kraju działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2. Wszystkie działania mają charakter wspomagający inne służby i instytucje.
Działania te nie mają wpływu na gotowość operacyjną jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Interwencje wynikające z realizacji ustawowych zadań obsługiwane są jak dotychczas.

Opracowanie; st. kpt. Karina Stankowska – KW PSP w Gdańsku

POMORSCY STRAŻACY NIOSĄ POMOC OSOBOM W KWARANTANNIE

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS CoV-2 druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego czynnie włączyli się do działań. Pomagają w dowożeniu artykułów pierwszej potrzeby do osób w kwarantannie, m. in. dostarczają żywność, leki i opał. Jednostki OSP wspierają swoimi działaniami samorządy oraz miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej.

W działaniach tych uczestniczą odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej strażacy ochotnicy, którzy udają się z pomocą materialną pod wskazane adresy.
Artykuły dostarczane były m. in. przez strażaków z OSP: Dzierżążno, Kępice, Lębork, Łebunia, Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Sopot, Strzelno, Wejherowo, Wicko, Wrząca i Zblewo.

Strażacy realizują te zadania stosując środki zabezpieczenia osobistego zgodne
z rekomendacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: st. kpt. Karina Stankowska – KW PSP w Gdańsku
Zdjęcia: Archiwum OSP Dzierżążno, OSP Sopot

INFOLINIA PSYCHOLOGICZNA

Fundacja Dorastaj z Nami przy współpracy z Komendą Główną Państwowa Straż Pożarna oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa uruchomiła infolinię psychologiczną. Mogą z niej skorzystać: podopieczni Fundacji, ich rodziny, uczestnicy programu Służba i Pomoc (strażacy, policjanci, żołnierze, żołnierze-weterani, inni funkcjonariusze służb publicznych) oraz darczyńcy Fundacji.

 Od godz.10.00 do 13.00 dyżur telefoniczny pełnią psycholodzy:
 poniedziałek: Maja Hain (KW PSP w Olsztynie);
 wtorek: Jakub Góźdź (KW PSP w Kielcach);
 środa: Natalia Grzeszczuk (CWDPGP w Warszawie) – tylko osoby dorosłe;
 czwartek: Anna Kubicka (KW PSP w Warszawie);
 piątek: Cezary Dobrodziej (KG PSP w Warszawie).
 Możesz skorzystać również z kontaktu elektronicznego:
 poniedziałek: Maja Hain – psycholog@kwpsp.olsztyn.pl;wtorek: Jakub Góźdź – jgozdz@straz.kielce.pl;
 środa: Natalia Grzeszczuk – n.grzeszczuk@ron.mil.pl – tylko osoby dorosłe;
 czwartek: Anna Kubicka – akubicka@mazowsze.straz.pl;
 piątek: Cezary Dobrodziej – cdobrodziej@kgpsp.gov.pl.

Zapraszamy.

Źródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Infolinia-psychologiczna/idn:37372 dostęp z dnia 24.03.2020r.

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19.

Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako panel dashboard i opublikowana w celu prezentacji  na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP. Dane będą codziennie aktualizowane zgodnie z danymi przekazanymi do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP.

Opracowanie: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Źródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Dzialania-realizowane-przez-Panstwowa-Straz-Pozarna/idn:37360 dostęp z dnia 20.03.2020r.