STAROGARD GDAŃSKI – POTRZEBNA POMOC DLA SYNA STRAŻAKA OSP

Potrzebna pomoc dla syna strażaka OSP Czarna Woda.

 

POMOC W ZAPEWNIENIU PLACÓWKOM OŚWIATOWYM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Strażacy na terenie powiatu malborskiego pomagają w dystrybucji środków ochrony indywidualnej dla uczniów i nauczycieli w szkołach. Przy współpracy z Pocztą Polską materiały są transportowane z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych do jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Środki do dezynfekcji oraz maseczki zostaną przetransportowane na teren komend powiatowych i miejskich PSP, a następnie do szkół na potrzeby uczniów i nauczycieli.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, środki dezynfekujące posłużą do czyszczenia powierzchni, wyposażenia klas, korytarzy oraz innych miejsc przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży szkolnej.

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski, mł. bryg. Łukasz Płusa,

Zdjęcia: KP PSP Malbork

Mianowanie na wyższe stanowiska służbowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

3 sierpnia 2020 roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji mianowania trzech funkcjonariuszy tut. Komendy.

Funkcjonariusze którym powierzono pełnienie obowiązków na wyższych stanowiskach to:

– kpt. Damian Miklis mianowany na  zastępcę dowódcy JRG w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej,

– asp. Rafał Lauryn mianowany na dowódcę zmiany w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej,

– mł. asp. Mateusz Włodkowski mianowany na dowódcę zastępu w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej,

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku bryg. Mariusz Dzieciątek pogratulował awansów i życzył funkcjonariuszom powodzenia i motywacji do realizacji zadań na nowych stanowiskach służbowych.

Opracowanie:

kpt. Damian Tomaszewski KP PSP Malbork

mł. asp. Adam Nosko  KP PSP Malbork

Zdjęcia:

mł. asp. Marcin Antoniak KP PSP Malbork

KOMUNIKAT

Ogłoszenie wyników III etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na stanowisko stażysta w KP PSP Malbork