Fundacja ,,Solidarni”

O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom np.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi, epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa. Fundacja ofiaruje również pomoc osobom dotkniętym szczególnym zdarzeniem losowym. Umożliwiamy naszym podopiecznym systematyczną rehabilitację, kupujemy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz leki ratujące życie. http://www.fundacjapsp.pl/

 

Pożegnanie ze służbą kpt. inż. Daniela Mendaka

31 stycznia 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne kpt. Daniela Mendaka – Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Malborku.

Pan kpt. Daniel Mendak 22 lata życia poświęcił  służbie w malborskiej straży pożarnej, w okresie której z wielkim oddaniem i poświęceniem realizował  zadania pełniąc służbę jako Dowódca Zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, Inspektor Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej następnie Dowódca Sekcji, Dowódca Zmiany, Zastępca Dowódcy JRG kończąc swoją karierę zawodową na stanowisku Dowódcy JRG w Malborku. W tym okresie brał udział w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych narażając siebie by ratować życie i mienie innych.

Podziękowania za wieloletnią współpracę oraz wyrazy szacunku i uznania przekazał Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński. Życzenia złożył również były Komendant Powiatowy  PSP w Malborku Stanisław Chabel.

Komendant Powiatowy PSP w Malborku bryg. Mariusz Dzieciątek podziękował za lata służby, życzył w imieniu własnym i załogi dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia dalszych zamierzeń.

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS – Mężny Duch

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

Regulamin konkursu

www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrodę indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

 

Życzenia Noworoczne

Mianowanie na wyższe stanowiska służbowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

20 grudnia 2019 roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji mianowania trzech funkcjonariuszy tut. Komendy.

– kpt. Damian Tomaszewski został mianowany na Naczelnika Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego

– mł. kpt. Andrzej Lewna został mianowany na Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej

– ogn. Tomasz Szałkowski został mianowany na Starszego Technika w Wydziale Kontrolno- Rozpoznawczym

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku bryg. Mariusz Dzieciątek pogratulował awansów i życzył funkcjonariuszom powodzenia na nowych stanowiskach służbowych.