III edycja nagrody ANIMUS FORTIS – Mężny Duch

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

Regulamin konkursu

www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrodę indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

 

Życzenia Noworoczne

Mianowanie na wyższe stanowiska służbowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

20 grudnia 2019 roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji mianowania trzech funkcjonariuszy tut. Komendy.

– kpt. Damian Tomaszewski został mianowany na Naczelnika Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego

– mł. kpt. Andrzej Lewna został mianowany na Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej

– ogn. Tomasz Szałkowski został mianowany na Starszego Technika w Wydziale Kontrolno- Rozpoznawczym

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku bryg. Mariusz Dzieciątek pogratulował awansów i życzył funkcjonariuszom powodzenia na nowych stanowiskach służbowych.

KONKURSY KALENDARZOWE PSP 2020

Oto kolejna edycja konkursów kalendarzowych PSP. W tym roku  mamy dla wszystkich zainteresowanych niespodziankę, gdyż ogłaszamy aż pięć konkursów.

Pierwszy z nich to indywidualny konkurs na komiks pt. „TATO, NIE JEDŹ TAK SZYBKO”, „WIEM JAK BEZPIECZNIE OPUŚCIĆ BUDYNEK” lub „POŻAR W KUCHNI – NIE PANIKUJ”. Jest to konkurs, w którym uczestnik z klas 1-8 tworzy komiks na jeden z powyższych tematów.

Drugim indywidualnym konkursem jest krzyżówka dla najmłodszych. Mogą w nim wziąć udział uczniowie z klas 1-3. Krzyżówka do wydrukowania znajduje się w pliku w tabeli na dole strony.

Ostatnim z konkursów indywidualnych jest konkurs fotograficzny. Skierowany jest do uczniów klas 5-8. Uczestnik wykonuje zdjęcie pt. „STRAŻ POŻARNA W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”.

Kolejne konkursy to już dedykacja dla całych klas oraz ich opiekunów, których zaangażowanie będzie niezbędne.

Pierwszy konkurs zespołowy zadedykowany jest dla uczniów z klas 6-8. Zadanie konkursowe to nagranie spotu filmowego na jeden z wybranych tematów: „CZY WIESZ CO ZROBIĆ PODCZAS BURZY” lub „BEZPIECZNIE NAD WODĄ”.

Ostatni z konkursów, to konkurs zespołowy na piosenkę o tematyce strażackiej, skierowany jest do uczniów z klas 1-8. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz odpowiednich zachowań poprzez treści i muzykę.

Zainteresowani powinni się zapoznać z Regulaminami oraz wzorami Kart Zgłoszeniowych i Oświadczeniami (Klauzula Informacyjna), które dostępne są w plikach w tabeli na dole strony.

Organizatorem konkursów jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres:

KOMENDA GŁÓWNA PSP

Wydział Prewencji Społecznej

 PODCHORĄŻYCH 38

00-463 WARSZAWA

z dopiskiem nazwy Konkursu (KOMIKS, KRZYŻÓWKA, FOTO, SPOT LUB PIOSENKA).

Prace należy przesłać do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.straz.gov.pl oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursach!

Kalendarz KG PSP na rok 2020

 

Opracowanie: Gabinet Komendanta Głównego, Wydział Prewencji Społecznej

Klauzula Infomacyjna

Indywidualny konkurs na komiks pt. „TATO, NIE JEDŹ TAK SZYBKO”, „WIEM JAK BEZPIECZNIE OPUŚCIĆ BUDYNEK” lub „POŻAR W KUCHNI – NIE PANIKUJ” – konkurs dla uczniów z klas 1-8. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

Indywidualny konkurs-krzyżówka dla najmłodszych. Mogą w nim wziąć udział uczniowie z klas 1-3. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

Indywidualnych konkurs fotograficzny. Konkurs dla uczniów z klas 5-8. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

Konkurs na spot filmowy na jeden z wybranych tematów: „CZY WIESZ CO ZROBIĆ PODCZAS BURZY” lub „BEZPIECZNIE NAD WODĄ” – konkurs zespołowy zadedykowany jest dla uczniów z klas 6-8. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

Konkurs zespołowy na piosenkę o tematyce strażackiej, skierowany jest do uczniów z klas 1-8. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

„ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI -PAMIĘTAJ” 38. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

W związku z 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego chcemy przypomnieć rodakom o tym niezwykłym wydarzeniu. Krótki spot, złożony z wypowiedzi ważnych osób, mówiących „zapal światło wolności -pamiętaj”