Strażak Komendy Powiatowej PSP w Malborku Mistrzem Polski służb mundurowych w MMA.

W dniach 16-17 września br.  odbyły się już V Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w MMA zorganizowane w Arena Toruń z inicjatywy Straży Miejskiej w Toruniu. Było to przedsięwzięcie skierowane do wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce. Wystartowało w nich 6 kobiet w dwóch kategoriach wagowych i 19 mężczyzn w pięciu kategoriach wagowych. Uczestnikami byli przedstawiciele Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej (bez OSP), Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służba Celna, Inspekcji Transportu Drogowego.

Komendę Powiatową PSP w Malborku  reprezentował sekc. Rafał Błachuta wygrywając rywalizację w kategorii do 80 kg.  Strażak z Malborka pokonał  w finale Tomasza Zysk reprezentującego Wojsko Polskie. Rafał Błachuta jest strażakiem Komendy Powiatowej PSP w Malborku, pełni służbę w JRG PSP Malbork. Na co dzień trenuje w klubie No Limits Kwidzyn. Zawody, oprócz okazji do sportowej rywalizacji, były doskonałą formą integracji funkcjonariuszy służb mundurowych, pozwoliły na doskonalenie umiejętności przydatnych podczas realizacji zadań w codziennej służbie.

IMG_4088IMG_4095

P9190328P9190327

Informacje z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku (SEVESO III)

W związku z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145)Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku udostępnia następujące wykazy i rejestry dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku POBIERZ

informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom POBIERZ

informacja o kontrolach planowych w terenie – powiat malborki POBIERZ 

informacja o wydanych decyzjach – powiat malborki POBIERZ

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA – Instrukcja dla społeczeństwa POBIERZ 

Informacja wraz z załącznikami została również opublikowana na stronie BIP Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

Ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem “Las Półmieście–2017”

DSCN983020 lipca 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Elbląg – Leśnictwo Żuławy przeprowadzono ćwiczenia  doskonalące dla PSP i OSP powiatu malborskiego oraz przy współpracy z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Nowym Dworze Gdańskim .

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przygotowania i doskonalenia współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów lasów. Dodatkowo była to możliwość doskonalenia umiejętności dowodzenia przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej, praktycznym sprawdzeniu dostarczania wody na duże odległości przy wykorzystaniu naturalnego punktu czerpania wody. Sprawdzono stan techniczny sprzętu silnikowego użytego przez jednostki OSP oraz przećwiczono organizację łączności radiowej dla potrzeb prowadzenia tego typu akcji ratowniczo-gaśniczej. W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 55  strażaków oraz 15 samochodów pożarniczych. Po zakończaniu ćwiczeń w obecności mł. bryg. Janusza Leszczewskiego – Z-ca komendanta powiatowego PSP w Malborku i Michała Szramka – Inżyniera Nadzoru Nadleśnictwa Elbląg oraz  Sylwestra Żurawskiego – podleśniczego Leśnictwa Żuławy, dokonano podsumowania.

DSCF1331DSCF1354DSCF1395

Czytaj dalej

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

grafika_2

Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”. Dziękujemy za każdą wpłatę.

Link do strony akcji: https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/

MOWTROP – “Chronią Bronią i Ratują”– Kampania Kręci mnie bezpieczeństwo

1 (7)        8 czerwca 2017 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku odbył się festyn kulturalno-rekreacyjny MOWTROP pod hasłem „Chronią, bronią i ratują” połączony z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Czynny udział w festynie wzięli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku  oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Malborku organizując zabawy oraz prezentując sprzęt pożarniczy dzieciom z wszystkich przedszkoli z terenu miasta Malborka.

      W trakcie trwania festynu strażacy  w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” zaprezentowali uczestnikom imprezy techniki prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego przy użyciu zestawu narzędzi hydraulicznych, zaprezentowali średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem oraz na zasadzie zabawy uczyli operowania prądami wody podawanej z hydronetki i z linii gaśniczej. Dodatkowo dzieci mogły zapoznać się zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i samodzielnie przeprowadzić resuscytację z użyciem fantomów.

        Na zakończenie festynu został rozegrany turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku. W turnieju udział wzięły reprezentacje Komendy Powiatowej PSP w Malborku, Komendy Powiatowej Policji, Jednostki Wojskowej Nr 1128  oraz gospodarze turnieju czyli wychowankowie MOW. Puchar zdobyła drużyna KP PSP w Malborku.

Opracowanie i Zdjęcia:  mł. bryg. Janusz Leszczewski

1 (1)1 (2)1 (3)

Czytaj dalej