Apel strażaków – nie wypalaj traw na wiosnę.

Jeszcze nie rozpoczęła się wiosna a strażacy walczą z plagą pożarów traw, trzcin i nieużytków rolnych. Do 18 marca br. strażacy powiatu malborskiego interweniowali już 43 razy. W całym ubiegłym 2014 roku było to 138 pożarów tego rodzaju. Jak co roku strażacy zwracają się z apelem do wszystkich mieszkańców o niewypalanie traw i zwrócenie szczególnej uwagi na niebezpieczeństwo które jest związane z tymi pożarami.

Od początku 2015 r. do 12 marca br. strażacy wyjeżdżali już do prawie 11 000 pożarów traw, łąk i nieużytków.
Najwięcej tego rodzaju pożarów odnotowano na terenie woj. dolnośląskiego (2200), mazowieckiego (1460) i lubelskiego 1179).

W ubiegłym roku, tj. w 2014 r. strażacy wyjeżdżali do 52 354 takich pożarów.

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą, niestety, także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowią doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów.

Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety, mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

źródło: http://straz.gov.pl/page/index.php?str=18&id=35351

Publikacja2wersja_n1armir_nie_wypalaj_kopia

Pożar zbiornika na paliwo ciekłe przy ul. Dalekiej.

W dniu 17 marca 2015 roku o godz. 11.43 do SKKP w Malborku wpłynęło zgłoszenie o pożarze zbiornika na paliwo ciekłe w Malborku przy ul. Dalekiej. Dyżurny Stanowiska Kierowania zadysponował dwa zastępy JRG Malbork. Na miejscu zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym w przeprowadzonym rozpoznaniu ustalił, że w wyniku prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych zapalił się jeden z dwóch zbiorników podziemnych z resztką oleju opałowego przeznaczonych do likwidacji. Ratownicy w aparatach ochrony dróg oddechowych ugasili pożar oleju opałowego w częściowo zdemontowanym zbiorniku, a następnie podali prąd wody na sąsiedni zbiornik w celu jego schłodzenia. Działania gaśnicze trwały około 40 min. Tekst. mł. bryg. Janusz Leszczewski, Foto: kpt. T.Nowak, mł.bryg. J. Leszczewski

 

20150317_120411_22_120150317_120237_22_1p3170098_222_1

Malborscy strażacy interweniowali co 10 godzin i 35 min w 2014 roku .

W dniu 19 lutego 2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku za 2014 rok.

W naradzie udział wzięli: Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Waldemar Miłejko, Starosta powiatu malborskiego – Mirosław Czapla, wicestarosta malborski – Waldemar Lamkowski, wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP  druh Zygmunt Tomczonek, władze samorządowe gmin powiatu malborskiego, Komendanci i Prezesi Gminni OSP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Malborku.

Podczas spotkania bryg. Adam Zieliński – Komendant Powiatowy PSP w Malborku przedstawił informację z działalności i realizacji zadań w 2014 r., m.in.: w sprawach kontrolno-rozpoznawczych, operacyjno-szkoleniowych, finansowych, organizacyjno-kadrowych.

Strażacy powiatu malborskiego w 2014 r. interweniowali co 10 godzin i 35 min.
Łącznie uczestniczyli w 815 interwencjach. Stanowiło to wzrost o 6,11 % w stosunku do roku 2013.

Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Waldemar Miłejko, w swoim wystąpieniu podziękował malborskim strażakom za służbę, zwrócił uwagę na podejmowane działania integracyjno-promocyjne w społeczeństwie.

Komendant Powiatowy PSP w Malborku przekazał również uczestnikom narady wydany przez KP PSP w Malborku biuletyn informacyjny, w którym szczegółowo zaprezentowano informację z działalność i osiągnięć malborskich strażaków za miniony rok. Ponadto wyróżnił za przeprowadzony przegląd operacyjno-techniczny w 2014 roku trzy najlepsze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu malborskiego t.j.: OSP Stogi, OSP Lasowice Wielkie oraz OSP Stare Pole.

 

qrcode

Do pobrania – Biuletyn Informacyjny za 2014 r.

Ogłoszenia o naborze do KSC – 2015

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MALBORKU

Ogłasza nabór na stanowisko w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej

Liczba kandydatów przewidziana do przyjęcia do służby: l. osoba

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

  • Komendant Powiatowy PSP
  • poszukuje kandydatów na stanowisko:
  • inspektora
  • do spraw techniki
  • w Sekcji kwatermistrzowsko-technicznej
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wybickiego 1
Malbork

Czytaj dalej

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

zyczenia2015a