Malborscy strażacy interweniowali co 10 godzin i 35 min w 2014 roku .

W dniu 19 lutego 2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku za 2014 rok.

W naradzie udział wzięli: Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Waldemar Miłejko, Starosta powiatu malborskiego – Mirosław Czapla, wicestarosta malborski – Waldemar Lamkowski, wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP  druh Zygmunt Tomczonek, władze samorządowe gmin powiatu malborskiego, Komendanci i Prezesi Gminni OSP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Malborku.

Podczas spotkania bryg. Adam Zieliński – Komendant Powiatowy PSP w Malborku przedstawił informację z działalności i realizacji zadań w 2014 r., m.in.: w sprawach kontrolno-rozpoznawczych, operacyjno-szkoleniowych, finansowych, organizacyjno-kadrowych.

Strażacy powiatu malborskiego w 2014 r. interweniowali co 10 godzin i 35 min.
Łącznie uczestniczyli w 815 interwencjach. Stanowiło to wzrost o 6,11 % w stosunku do roku 2013.

Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Waldemar Miłejko, w swoim wystąpieniu podziękował malborskim strażakom za służbę, zwrócił uwagę na podejmowane działania integracyjno-promocyjne w społeczeństwie.

Komendant Powiatowy PSP w Malborku przekazał również uczestnikom narady wydany przez KP PSP w Malborku biuletyn informacyjny, w którym szczegółowo zaprezentowano informację z działalność i osiągnięć malborskich strażaków za miniony rok. Ponadto wyróżnił za przeprowadzony przegląd operacyjno-techniczny w 2014 roku trzy najlepsze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu malborskiego t.j.: OSP Stogi, OSP Lasowice Wielkie oraz OSP Stare Pole.

 

qrcode

Do pobrania – Biuletyn Informacyjny za 2014 r.

Ogłoszenia o naborze do KSC – 2015

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MALBORKU

Ogłasza nabór na stanowisko w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej

Liczba kandydatów przewidziana do przyjęcia do służby: l. osoba

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

  • Komendant Powiatowy PSP
  • poszukuje kandydatów na stanowisko:
  • inspektora
  • do spraw techniki
  • w Sekcji kwatermistrzowsko-technicznej
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wybickiego 1
Malbork

Czytaj dalej

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

zyczenia2015a

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – Ogłasza XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015

20130416_112200 „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”

- ogłaszamy XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015

Celem tegorocznej edycji jest zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Ważne jest także to, aby wiedza pozostała w świadomości młodego człowieka i towarzyszyła mu przez całe życie.

Konkurs rozwija dziecięcą wyobraźnię i świadomość, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na wycieczce, podczas zabawy. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia). W konkursie mogą również uczestniczyć dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

Wszelkie szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się w zakładce "konkursy / plastyczne".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
ŻYCZYMY POWODZENIA!

klik –> Regulamin Konkursu

klik –> Tabela

klik –> Protokół

 

 

Tekst – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

fotografia –Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

Ćwiczenia na zakładzie Organika w Malborku.

W dniu 3 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w Malborskim Zakładzie Chemicznym „Organika” odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu malborskiego. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie gotowości bojowej oraz doskonalenie współpracy jednostek – Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnej włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego i Wojskowej Straży Pożarnej JW Nr 1128. Podczas ćwiczeń ugaszano pozorowany pożar jednej z hal produkcyjnych. Prowadząc działania gaśnicze sprawdzono przy tym efektywność zaopatrzenia wodnego oraz warunki ewakuacji pracowników na terenie zakładu. Dodatkowym utrudnieniem dla ćwiczących było przyjęcie założenia o podtruciu gazami pożarowymi pracowników, którym ratownicy musieli udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na zakończenie ćwiczeń pracownicy zapoznali się ze sposobami gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz rozproszonych prądów wody, a ratownicy zapoznali się z topografią oraz technologicznym procesem produkcyjnym malborskiego zakładu. Ćwiczenia trwały około 2 godz., łącznie uczestniczyło w nich 52 ratowników.

tekst: mł. bryg. Janusz Leszczewski
foto: sekc. Tomasz Czarnota

PC033549PC033562PC033577

Czytaj dalej