25 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie, w ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”

25 stycznia 2018 roku w ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” , uczniowie z trzecich klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku wzięli udział w zajęciach na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

Główną tematyką zajęć było:

  • zasady bezpieczeństwa pożarowego w domu podczas trwającego sezonu grzewczego oraz zalety stosowania czujek dymu i tlenku węgla w ramach kampanii „Czad i ogień – Obudź czujność”,
  • sposoby postępowania w sytuacji zauważenia pożaru lub innego zdarzenia,

· zapoznanie młodzieży ze specyfiką i charakterem pracy strażaków oraz sprzętem specjalistycznym jakim dysponuje Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Malborku,

  • podręczny sprzęt gaśniczy oraz sposób jego użycia,
  • system kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce – zasady rekrutacji do szkół pożarniczych i naboru do pracy w Państwowej Straży Pożarnej.

W zajęciach uczestniczyło 40 uczniów i 2 wychowawców.

1 (1)1 (2)

1 (3)1 (4)

1 (5)1 (6)

 

Opracował: mł. bryg. Robert Licznerski
Zdjęcia : mł. kpt. Damian Miklis, sekc. Paweł Czerniak