4 Maja obchodzimy “Dzień Strażaka”

4 Maja Międzynarodowe Święto Strażaków, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana, patrona strażaków.
Dzień ten został poświęcony – Wszystkim strażakom, w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek oraz tym,co ponieśli śmierć.

sw_florian

Sam J.J. Edmondson powiedział:

(ang.) In the fire service, we fight together against one common enemy – fire – no matter what country we come from, what uniform we wear or what language we speak.
(
pol.) "W straży pożarnej, będziemy razem walczyć przeciwko jednemu wspólnemu wrogowi – ogniowi – bez względu na kraj,pochodzenie, w czym chodzimy i w jakim języku mówimy.