Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

clip_image001Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej powstała, jako jawna prezentacja popularyzująca rezultaty Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Obowiązek prowadzenia SPBN został ujęty w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 r. Zgodnie z nim prezydent RP zdecydował o przeprowadzeniu Przeglądu, wydając stosowne zarządzenie w tej sprawie 24 listopada 2010 r. 

Link do Księgi znajduje się w menu po lewej stronie.