Informacje

Warsztaty ratownicze o tematyce “Pożary wewnętrzne” cfbt.pl. Warsztaty organizowane dla jednostek OSP powiatu malborskiego.

Zapraszamy wszystkie chętne jednostki OSP z terenu powiatu malborskiego, do udziału w pierwszych warsztatach ratowniczych organizowanych przez nowo utworzoną Strażacką Grupę Szkoleniową.

Warsztaty odbędą się 2017r. 4 listopada (sobota) o godzinie 9:00, na terenie Komendy Powiatowej PSP w Malborku. Tematyka: “Gaszenie pożarów wewnętrznych”.

Instruktorem podczas warsztatów będzie: kpt. Dariusz Olcen ,Instruktor CFBT.  cfbt.pl 

Plan warsztatów:

  1. Rozpoczęcie, przywitanie uczestników.
  2. Prezentacja i wprowadzenie w tematykę pożarów wewnętrznych.
  3. Pokaz z omówieniem procesu pożaru w małej skali na makietach domku dla lalek.
  4. Ćwiczenie praktyczne podawanie i operowanie prądami gaśniczymi.
  5. Ćwiczenie wchodzenie roty do pomieszczeń “objętych pożarem”.
  6. Ćwiczenie i omówienie wentylacji nadciśnieniowej
  7. Zakończenie warsztatów.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem email: sgs@straz.malbork.pl lub dzwoniąc pod numer 501 630 265

 

cfbt

Opracowanie: mł. ogn. Tomasz Czarnota

Fotografia: cfbt.pl dostęp z dnia 09.10.2017 źródło: cfbt.pl

W dniu 29 września 2017 roku odbyła się Uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodu specjalnego oraz sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

W dniu 29 września 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Malborku odbyła się uroczystość przekazania nowego sprzętu ratowniczego. Malborscy strażacy otrzymali: Lekki Samochód Rozpoznawczo-Ratowniczy z napędem 4×4 oraz wciągarką elektryczną, motopompę pływającą dużej wydajności oraz skokochron Veter SP25.

W przekazaniu nowego wyposażenia udział wzięli: st. bryg. Tomasz Komoszyński– Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Pan Mirosław Czapla – Starosta Malborski, Pan Marek Charzewski – Burmistrz Miasta Malborka, Pan Marek Szczypior – Wójt Gminy Stare Pole, Pan Jan Michalski – Wójt Gminy Lichnowy, Pan Marcin Kwiatkowski– Wójt Gminy Malbork, ks. Jerzy Pawelczyk – kapelan strażaków, Pan Stanisław Chabel – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Malborku.

Zakup pojazdu o wartości 130 tys. zł sfinansowano ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,  Komendy Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz środków samorządów powiatu malborskiego.

Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała zakupiony skokochron Veter SP25 o wartości 23 tys. zł.

ADM Czernin przekazało zakupioną motopompę pływającą o wartości ok. 5 tys. zł.

Po ceremonii przekazania i poświęcenia samochodów ratowniczo-gaśniczych, gospodarz uroczystości bryg. Mariusz Dzieciątek Komendant Powiatowy PSP w Malborku podziękował wszystkim za wsparcie powyższych zakupów.

Opracowanie: mł. ogn. Tomasz Czarnota

Fotografie: Radosław Konczyński – portal Nasze Miasto

 

12

94

56

78

Strażak Komendy Powiatowej PSP w Malborku Mistrzem Polski służb mundurowych w MMA.

W dniach 16-17 września br.  odbyły się już V Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w MMA zorganizowane w Arena Toruń z inicjatywy Straży Miejskiej w Toruniu. Było to przedsięwzięcie skierowane do wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce. Wystartowało w nich 6 kobiet w dwóch kategoriach wagowych i 19 mężczyzn w pięciu kategoriach wagowych. Uczestnikami byli przedstawiciele Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej (bez OSP), Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służba Celna, Inspekcji Transportu Drogowego.

Komendę Powiatową PSP w Malborku  reprezentował sekc. Rafał Błachuta wygrywając rywalizację w kategorii do 80 kg.  Strażak z Malborka pokonał  w finale Tomasza Zysk reprezentującego Wojsko Polskie. Rafał Błachuta jest strażakiem Komendy Powiatowej PSP w Malborku, pełni służbę w JRG PSP Malbork. Na co dzień trenuje w klubie No Limits Kwidzyn. Zawody, oprócz okazji do sportowej rywalizacji, były doskonałą formą integracji funkcjonariuszy służb mundurowych, pozwoliły na doskonalenie umiejętności przydatnych podczas realizacji zadań w codziennej służbie.

IMG_4088IMG_4095

P9190328P9190327

Informacje z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku (SEVESO III)

W związku z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145)Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku udostępnia następujące wykazy i rejestry dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku POBIERZ

informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom POBIERZ

informacja o kontrolach planowych w terenie – powiat malborki POBIERZ 

informacja o wydanych decyzjach – powiat malborki POBIERZ

– informacja o wydanych decyzjach wnoszących sprzeciw POBIERZ

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA – Instrukcja dla społeczeństwa POBIERZ 

 

Informacja wraz z załącznikami została również opublikowana na stronie BIP Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

Ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem “Las Półmieście–2017”

DSCN983020 lipca 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Elbląg – Leśnictwo Żuławy przeprowadzono ćwiczenia  doskonalące dla PSP i OSP powiatu malborskiego oraz przy współpracy z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Nowym Dworze Gdańskim .

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przygotowania i doskonalenia współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów lasów. Dodatkowo była to możliwość doskonalenia umiejętności dowodzenia przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej, praktycznym sprawdzeniu dostarczania wody na duże odległości przy wykorzystaniu naturalnego punktu czerpania wody. Sprawdzono stan techniczny sprzętu silnikowego użytego przez jednostki OSP oraz przećwiczono organizację łączności radiowej dla potrzeb prowadzenia tego typu akcji ratowniczo-gaśniczej. W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 55  strażaków oraz 15 samochodów pożarniczych. Po zakończaniu ćwiczeń w obecności mł. bryg. Janusza Leszczewskiego – Z-ca komendanta powiatowego PSP w Malborku i Michała Szramka – Inżyniera Nadzoru Nadleśnictwa Elbląg oraz  Sylwestra Żurawskiego – podleśniczego Leśnictwa Żuławy, dokonano podsumowania.

DSCF1331DSCF1354DSCF1395

Czytaj dalej