Ćwiczenia doskonalące z zakresu rat. medycznego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

W dniu 9 kwietnia br. przeprowadzono ćwiczenia  doskonalące na zmianie służbowej dla ratowników JRG PSP w Malborku z zakresu organizacji akcji ratownictwa medycznego na drogach. Podczas zajęć na placu komendy z wykorzystaniem wraku pojazdu, ratownicy doskonalili swoje umiejętności przede wszystkim w zakresie właściwego doboru posiadanego sprzętu ratowniczego oraz stosowania prawidłowych technik ewakuacji osób poszkodowanych z wykorzystaniem systemu PAX Rescue Boa. Ćwiczenia umożliwiły sprawdzenie praktycznego wykorzystania  sprzętu ratownictwa medycznego znajdującego się na wyposażeniu JRG PSP.

Opracowanie : mł. ogn. Tomasz Czarnota
Fotografie: mł. ogn. Tomasz Czarnota

1 (1)1 (2)

1 (3)1 (4)

1 (5)