Ćwiczenia „Las Wielbark 2018”

 

W dniu 10 listopada br. na obszarach leśnych na terenie gminy Malbork w miejscowości Wielbark odbyły się ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów lasów. Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sil i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego związanych z wystąpieniem pożarów dot. gaszenia lasów, w tym dostarczania wody na duże odległości. Celami pośrednimi ćwiczeń było:

1) doskonalenie umiejętności dostarczania wody na duże odległości w związku z pożarami obszarów leśnych,

2) doskonalenie prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów lasów,

3) doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej,

4) rozwijanie umiejętności reagowania kierujących działaniami ratowniczymi na poszczególnych poziomach dowodzenia na nagłe zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia,

5) doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej,

6) doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia,

Ćwiczenia pod kryptonimem “Las – Malbork 2018” zostały zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Gdańsku i Komendę Powiatową PSP w Malborku.

W ćwiczeniach brały udział zastępy z KP PSP Malbork, KP PSP Nowy Dwór Gdański, KP PSP Pruszcz Gdański oraz zastępy z jednostek OSP z terenu powiatu malborskiego:

  • OSP Stare Pole
  • OSP Nowy Staw
  • OSP Ząbrowo
  • OSP Lichnowy
  • OSP Stogi
  • OSP Lipinka
  • OSP Malbork
  • OSP Miłoradz
  • OSP Lisewo Malborskie
  • OSP Szawałd

1_800x5332_800x5333_800x5334_800x5335_800x5326_800x5337_800x5338_800x5329_800x53210_800x53311_800x53212_800x53313_800x53214_800x48015_800x48016_800x48017_800x48018_800x48019_800x533

 

Opracował: mł. bryg. Robert Licznerski

Zdjęcia: OSP Malbork, mł. bryg. Robert Licznerski