Ćwiczenia na obiekcie Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku.

W dniu 22 sierpnia 2018 roku odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiekcie Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku przy ulicy Armii Krajowej 105/106. W ćwiczeniach brały udział cztery zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Malborku. Głównym założeniem ćwiczeń był pożar stropodachu budynku głównego w części trzykondygnacyjnej szpitala.

Ćwiczenia miały na celu:

  • doskonalenie przygotowania kadry dowódczej jednostek straży pożarnych oraz strażaków w warunkach symulowanego zdarzenia w obiekcie,
  • rozpoznawanie zagrożeń występujących na terenie operacyjnym, zapoznanie się z obiektem, – praktyczne sprawdzenie sprzętu będącego na wyposażeniu JRG,
  • doskonalenie współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej – PSP, PRM,
  • sprawdzenie możliwości taktycznych rozwinięcia wybranych sił i środków podczas pożaru w obiektach ZL II – przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
  • sprawdzenie możliwości taktycznych w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy z udziałem osób poszkodowanych przez SIS JOP,
  • sprawdzenie efektywności zaopatrzenia wodnego z sieci hydrantowej,
  • doskonalenie wykorzystania rozwiniętych systemów łączności,
  • operacyjne rozpoznanie terenu w tym dróg dojazdowych i punktów czerpania wody,
  • sprawdzenie procedury użyczania sprzętu ratownictwa medycznego w ramach współpracy z Zespołami Ratownictwa Medycznego na potrzeby prowadzenia działań.

20180822_103907P8225645

P8225656P8225658
P822566320180822_104400

Opracowanie : mł. bryg. Robert Licznerski
Fotografie: mł. bryg. Robert Licznerski, mł. kpt. Damian Tomaszewski