Ćwiczenia na zakładzie Organika w Malborku.

W dniu 3 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w Malborskim Zakładzie Chemicznym „Organika” odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu malborskiego. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie gotowości bojowej oraz doskonalenie współpracy jednostek – Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnej włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego i Wojskowej Straży Pożarnej JW Nr 1128. Podczas ćwiczeń ugaszano pozorowany pożar jednej z hal produkcyjnych. Prowadząc działania gaśnicze sprawdzono przy tym efektywność zaopatrzenia wodnego oraz warunki ewakuacji pracowników na terenie zakładu. Dodatkowym utrudnieniem dla ćwiczących było przyjęcie założenia o podtruciu gazami pożarowymi pracowników, którym ratownicy musieli udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na zakończenie ćwiczeń pracownicy zapoznali się ze sposobami gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz rozproszonych prądów wody, a ratownicy zapoznali się z topografią oraz technologicznym procesem produkcyjnym malborskiego zakładu. Ćwiczenia trwały około 2 godz., łącznie uczestniczyło w nich 52 ratowników.

tekst: mł. bryg. Janusz Leszczewski
foto: sekc. Tomasz Czarnota

PC033549PC033562PC033577

PC033593PC033601PC033604

PC033606PC033620PC033624

PC033638PC033655