Ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem “Las Półmieście–2017”

DSCN983020 lipca 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Elbląg – Leśnictwo Żuławy przeprowadzono ćwiczenia  doskonalące dla PSP i OSP powiatu malborskiego oraz przy współpracy z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Nowym Dworze Gdańskim .

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przygotowania i doskonalenia współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów lasów. Dodatkowo była to możliwość doskonalenia umiejętności dowodzenia przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej, praktycznym sprawdzeniu dostarczania wody na duże odległości przy wykorzystaniu naturalnego punktu czerpania wody. Sprawdzono stan techniczny sprzętu silnikowego użytego przez jednostki OSP oraz przećwiczono organizację łączności radiowej dla potrzeb prowadzenia tego typu akcji ratowniczo-gaśniczej. W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 55  strażaków oraz 15 samochodów pożarniczych. Po zakończaniu ćwiczeń w obecności mł. bryg. Janusza Leszczewskiego – Z-ca komendanta powiatowego PSP w Malborku i Michała Szramka – Inżyniera Nadzoru Nadleśnictwa Elbląg oraz  Sylwestra Żurawskiego – podleśniczego Leśnictwa Żuławy, dokonano podsumowania.

DSCF1331DSCF1354DSCF1395

DSCF1408DSCF1477DSCF1485

DSCF1496DSCN0032DSCN0107

opracowanie: mł. ogn. Tomasz Czarnota
zdjęcia: Archiwum KP PSP Malbork