Ćwiczenia „Woda Malbork 2019”

W dniu 14.05.2019 r. w godzinach 9:30 – 13:30 na terenie gminy Miłoradz odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze “Woda Malbork 2019”

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego związanych ze zwalczaniem skutków wystąpienia powodzi oraz przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu. Celami pośrednimi ćwiczeń było:

  1. doskonalenie umiejętności zwalczania skutków wystąpienia powodzi oraz przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu,
  2. koordynacja działań przeciwpowodziowych oraz współdziałanie służb,
  3. doskonalenie umiejętności strażaków w zakresie elementów taktyki działań przeciwpowodziowych,
  4. doskonalenie umiejętności strażaków w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego i zabezpieczającego.

 

Na ćwiczenia zostały zadysponowane siły i środki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego:

KM PSP Gdańsk, KP PSP Malbork, KP PSP Starogard Gdański, KP PSP Tczew oraz zastępy z jednostek OSP z terenu powiatu malborskiego:

  • OSP Lichnowy
  • OSP Stogi
  • OSP Lipinka
  • OSP Miłoradz

Łącznie ćwiczyło około 40 strażaków oraz 12 pojazdów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych.

Po zakończeniu ćwiczeń została omówiona organizacja i przebieg ćwiczeń.