DZIAŁANIA POMORSKICH STRAŻAKÓW W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM – 26-27 MARCA 2020R.

26 marca 2020 r. pomorscy strażacy prowadzili działania w związku z  ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w  4 morskich punktach granicznych. Strażacy dokonali pomiaru temperatury u 497 osób i skontrolowali 247 pojazdów. W działaniach brało udział 27 ratowników.

Ponadto na bazie namiotów jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego utworzono  15 polowych izb przyjęć przed wytypowanymi przez Wojewodę Pomorskiego szpitalami. Ostatniej doby izby przyjęć zabezpieczało 16 ratowników PSP.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej wykonywały także działania w innych zdarzeniach związanych z koronawirusem. Strażacy OSP i PSP województwa pomorskiego, m. in.  dowozili żywność i leki do osób objętych kwarantanną, a także organizowali dystrybucję sprzętu ochronnego i środków dezynfekcyjnych. Straż Pożarna prowadzi na terenie kraju działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2. Wszystkie działania mają charakter wspomagający inne służby i instytucje.
Działania te nie mają wpływu na gotowość operacyjną jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Interwencje wynikające z realizacji ustawowych zadań obsługiwane są jak dotychczas.

Opracowanie; st. kpt. Karina Stankowska – KW PSP w Gdańsku