Dzień otwarty Komendy Powiatowej PSP w Malborku.

W dniu 7 września 2019 roku od godz. 10.30 do 15.30 na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku  odbyła się impreza mająca na celu przybliżenie zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom powiatu malborskiego.  Licznie przybyli goście mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką służby oraz dotknąć, obejrzeć i samodzielnie sprawdzić własne umiejętności np. w zakresie ratownictwa medycznego, zachowania w zadymionym pomieszczeniu oraz sprawdzić umiejętności sportowe  na strażackim torze przeszkód.
Na placu jednostki zaprezentowany został sprzęt specjalistyczny, pojazdy pożarnicze, sprzęt ochrony osobistej strażaków  oraz dodatkowo zaprezentowane zostały pożary tłuszczów spożywczych oraz  pokazy z zakresu ratownictwa drogowego.
Najmłodsi uczestnicy „Dnia otwartego Komendy Powiatowej PSP w Malborku” zostali uhonorowani „Certyfikatem malborskiego młodego strażaka – ratownika”.
Wszyscy odwiedzający naszą Komendę mogli spróbować tradycyjnej strażackiej grochówki przygotowanej w kuchni polowej przez naszych strażaków.