Ilość zdarzeń ratowniczo-gaśniczych w 2017 roku, na terenie powiatu malborskiego.

image

Dane: SWD-ST-PSP
Opracował: mł. ogn. Tomasz Czarnota