INFORMACJA BIURA LOGISTYKI KOMENDY GŁÓWNEJ PSP

Biuro Logistyki Komendy Głównej PSP pozyskało z Agencji Rezerw Materiałowych 1000 sztuk maseczek ochronnych typu FFFP 3
oraz za kwotę 1 100 000 złotych sprzęt ochrony indywidualnej:

• 200 kompletów ubrań ochronnych indywidualnych. (pakiet biologiczny wyposażony w maseczkę, gogle oraz rękawiczki ochronne),
• 5000 ubrań ochronnych typu 5B,
• 7000 litrów płynu dezynfekującego,
• 1000 maseczek jednorazowych chirurgicznych,
• 16 300 par rękawiczek lateksowych.

Ponadto komendant główny PSP złożył wniosek o dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
na kwotę 22,6 miliona złotych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupiony oraz
pozyskane środki ochrony indywidualnej strażaków będą rozdysponowane do dyspozycji poszczególnych komendantów wojewódzkich PSP
oraz komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP na podstawie materiałów Biura Logistyki KG PSP.
Źródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37358 dostęp z dnia 20.03.2020r.