Informacja dot. zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem COVID-19 !!!

Na podstawie zarządzenia nr 4/2020 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku z dnia 12.03.2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusa COVID-19 informujemy:

  1. W przedsionku wejścia głównego do KP PSP w Malborku dokonuje się dezynfekcji rąk i pomiarów temperatury ciała osób wchodzących na teren Komendy Powiatowej PSP w Malborku.
  2. Jeżeli podczas pomiaru temperatury ciała badanej osoby wyniesie ona 38°C i powyżej, osoba ta nie zostanie wpuszczona na teren KP PSP w Malborku.
  3. W przedsionku wejścia głównego do KP PSP w Malborku znajduje się środek do dezynfekcji rąk. Każda osoba wchodząca na teren KP PSP w Malborku zobowiązana jest do bezwzględnego wykonania dezynfekcji rąk zgodnie z instruktarzem.
  4. Wszystkie sprawy załatwiane będą telefonicznie lub drogą pocztową / e-mailową a w szczególnych przypadkach osobiście za uprzednim zgłoszeniem telefonicznym.
  1. Interesanci umówieni telefonicznie po potwierdzeniu wizyty będą obsługiwani przez wyznaczonego pracownika. W związku z koniecznością podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiologiczne na terenie KP PSP w Malborku, Komendant zwraca się z prośbą o załatwianie spraw z wykorzystywaniem alternatywnych sposobów komunikacji. Prośba wynika z odpowiedzialności za zdrowie pracowników  KP PSP w Malborku mające bezpośrednie przełożenie na zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie.