Informacje z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku (SEVESO III)

W związku z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145)Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku udostępnia następujące wykazy i rejestry dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku POBIERZ

informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom POBIERZ

informacja o kontrolach planowych w terenie – powiat malborki POBIERZ 

informacja o wydanych decyzjach – powiat malborki POBIERZ

– informacja o wydanych decyzjach wnoszących sprzeciw POBIERZ

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA – Instrukcja dla społeczeństwa POBIERZ 

 

Informacja wraz z załącznikami została również opublikowana na stronie BIP Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku