Interwencje jednostek straży pożarnej z terenu powiatu malborskiego do dnia 15 stycznia 2018r.

image

Interwencje podjęte w dniu 15 stycznia 2018r.:

15.01.2018r. o godz. 1346 SKKP otrzymało zgłoszenie o zadymieniu na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w miejscowości Malbork, ul. Tadeusza Kościuszki. Na miejscu działały 4 zastępy JRG.

15.01.2018r. o godz. 1403 SKKP otrzymało zgłoszenie o pożarze śmietnika typu kontener, w miejscowości Malbork, ul. Dębowa. Na miejscu działał 1 zastęp JRG.

15.01.2018r. o godz. 1719 SKKP otrzymało zgłoszenie o o pożarze nagromadzonych śmieci przy wale, w miejscowości Malbork, Grobleno. Na miejscu działał 1 zastęp JRG.

15.01.2018r. o godz. 1850 SKKP otrzymało zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w miejscowości Królewo gm. Stare Pole. Na miejscu działały 2 zastępy JRG i 1 zastęp OSP KSRG.

15.01.2018r. o godz. 2117 SKKP otrzymało zgłoszenie o pożarze szafki w mieszkaniu, w miejscowości Malbork, ul. 17-Marca. Na miejscu działał 1 zastęp JRG.

Dane: SWD-ST-PSP
Opracował: mł. ogn. Tomasz Czarnota