Kampania społeczna 4U! Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przygotowało kampanię
społeczną 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie
zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Kampania składa się
z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano
procedurę 4U! – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij Atak!. Procedura prezentuje zalecany
sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Kampania 4U! jest
dostępna na stronie internetowej http://www.4u.tpcoe.gov.pl