Komendant Powiatowy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

mł. bryg. mgr Mariusz Dzieciątek

Godziny urzędowania: Pn. – Pt. 7.30 – 15.30
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków – poniedziałki w godz. 15.00 -16.00
Telefon: (0-55) 270-21-30
Fax: (0-55) 270-21-40

e-mail: mariusz.dzieciatek@straz.gda.pl

 

 

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

  • Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna 
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno – Kadrowych