WYDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNY

Naczelnik Wydziału
kpt. mgr Maryla Chabel

Godziny urzędowania: Pn. – Pt. godz. 7.30 – 15.30
Telefon: (0-55) 270-21-37
Fax: (0-55) 270-21-22
E-mail: pt.malbork@straz.gda.pl
Wydział ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych
technik, sekc. Paweł Czarnota
Godziny urzędowania: Pn. – Pt. godz. 7.30 – 15.30
Telefon: (0-55) 270-21-39
Fax: (0-55) 270-21-22
E-mail: pt.malbork@straz.gda.pl
ptt.malbork@straz.gda.pl