Komenda Powiatowa PSP w Malborku

Zasady organizacji komendy powiatowej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej

(miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 143, poz. 1037)

W skład Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
  • Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno – Rozpoznawczych
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno – Kadrowych
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych

 

Schemat struktury organizacyjnej KP PSP MALBORK

image_thumb[1]