Komunikat dla osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

KOMUNIKAT

W dniu 7.06.2017 r. odbył się kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, tj. rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci z poniższymi numerami identyfikacyjnymi uzyskali pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej:

1110.9.2017,

1110.18.2017,

1110.24.2017

Po weryfikacji punktów uzyskanych w poszczególnych etapach postępowania  na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej skierowany zostanie 1 kandydat o numerze  1110.9.2017 .

O terminie stawienia się na badania lekarskie kandydat powiadomiony zostanie telefonicznie.