KOMUNIKAT Z I ETAPU NABORU DO SŁUŻBY

Zgodnie ze wskazaniem zawartym w ogłoszeniu z dnia 10 marca 2014r. o naborze kandydatów do służby przygotowawczej w tut. komendzie informuję, że do II etapu postępowania kwalifikacyjnego – OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATA DO SŁUŻBY zostało zakwalifikowanych 7 kandydatów, których wykaz zawiera poniższa tabela.

Lp. Imię i Nazwisko
1. Tomasz Mochocki
2. Adam Chrzanowski
3. Piotr Dembiński
4. Przemysław Miloch
5. Maciej Osiński
6. Łukasz Kuśmierczyk
7. Jakub Wilkowski
 
 
Dla w/w kandydatów zostanie przeprowadzona próba wydolnościowa tj. zmodyfikowana metoda harwardzka HARVARD STEP-UP TEST w dniu 25 marca 2014 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Malborku przy ul. Wybickiego 1.