KOMUNIKAT Z II ETAPU SELEKCJI

Zgodnie ze wskazaniem zawartym w ogłoszeniu z dnia 10 marca 2014r. o naborze kandydatów do służby przygotowawczej w tut. komendzie informuję, że do kolejnego etapu postępowania zakwalifikowanych zostało – 3 kandydatów,których zwiera poniższa tabela.

Lp. Imię i Nazwisko
1. Piotr Dembiński
2. Łukasz Kuśmierczyk
3. Jakub Wilkowski

Dla w/w kandydatów w dniu 26 marca 2014 roku zostanie przeprowadzony test sprawności fizycznej:

– drążek
– bieg na dystansie 1000 metrów
– bieg na dystansie 50 metrów
oraz próba wysokościowa

Zbórka kandydatów 26 marca 2014 roku o godz. 8:15 na stadionie OSIR Malbork przy ul. Parkowej.

 

TREŚĆ KOMUNIKATU PODPISANA PRZEZ KOMENDANTA