KOMUNIKAT Z III ETAPU SELEKCJI

Zgodnie ze wskazaniem zawartym w ogłoszeniu z dnia 10 marca 2014r. o naborze kandydatów do służby przygotowawczej w tut. komendzie informuję, że do kolejnego etapu postepowania zakwalifikowanych zostało – 3  kandydatów, których wykaz zawiera poniższa tabela:

Lp. Imię i Nazwisko
1. Piotr Dembiński
2. Łukasz Kuśmierczyk
3. Jakub Wilkowski
 
Dla w/w kandydatów w dniu 28 marca 2014 roku zostanie przeprowadzony test z wiedzy ogólnej o Państwowej Straży Pożarnej oraz sprawdzenie umiejętności pływania.
Zbiórka kandydatów 28 marca 2014 roku o godz. 8:00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Malborku