KOMUNIKAT Z IV ETAPU SELEKCJI

Zgodnie ze wskazaniem zawartym w ogłoszeniu z dnia 10 marca 2014r. o naborze kandydatów do służby przygotowawczej w tut. komendzie informuję, że do kolejnego etapu postepowania zakwalifikowanych zostało – 3  kandydatów, których wykaz zawiera poniższa tabela:

Lp. Imię i Nazwisko
1. Piotr Dembiński
2. Łukasz Kuśmierczyk
3. Jakub Wilkowski

Dla w/w kandydatów w dniu 31 marca 2014 roku zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Zbiórka kandydatów 31 marca 2014 roku o godz. 10:00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Malborku

TREŚĆ KOMUNIKATU PODPISANA PRZEZ KOMENDANTA