KOMUNIKAT

W dniu 31 marca 2014r. zostało zakończone postepowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem z dnia 10 marca 2014r., dotyczącym naboru kandydata do służby przygotowawczej w KP PSP w Malborku.

 

Poniżej załączono tabelę zawierająca wykaz kandydatów w kolejności uzyskanych lokat końcowych wraz z ilością przyznanych im punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym po ocenie sprawności fizycznej.

Lp. Imię i Nazwisko kandydata Punkty za kwalifikacje
i uprawnienia
Test pisemny Rozmowa kwalifikacyjna
z komisją
Rozmowa kwalifikacyjna
z komendantem
Łączna suma punktów
1. Kuśmierczyk Łukasz 55 20 18 8 101
2. Wilkowski Jakub 30 18 16 8 72
3. Dembiński Piotr 15 10 14 7 46

Biorąc pod uwagę uzyskane przez kandydatów wyniki końcowe informuję ,że na badania przed Wojewódzką Komisją Lekarską MSW w Gdańsku z początkiem kwietnia 2014r., zostanie skierowany:

1. Kuśmierczyk Łukasz

Wszystkim kandydatom dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym

TREŚĆ KOMUNIKATU PODPISANA PRZEZ KOMENDANTA