KP PSP Malbork – ćwiczenia na obiekcie

W dniu 23.05.2019 r. na terenie Malborskich Zakładów Chemicznych „Organika” S.A zostały przeprowadzone ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sil i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego związanych z wystąpieniem poważnej awarii w procesach technologicznych w zakładach chemicznych.

Celami pośrednimi ćwiczeń było:

  • doskonalenie umiejętności podczas zdarzeń związanych z emisją substancji niebezpiecznych i realizacja zadań dla jednostek operujących w zakresie podstawowym oraz współpraca z Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno – Ekologiczną,
  • doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej,
  • rozwijanie umiejętności reagowania kierujących działaniami ratowniczymi na poszczególnych poziomach dowodzenia na nagłe zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia,
  • doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, alarmowanie i dysponowanie jednostek specjalistycznych,
  • doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia,

Strażacy mieli do przećwiczenia dwa epizody :

Założenie pierwszego epizodu związane było z działaniami grupy chemicznej podczas rozszczelnienia zbiornika z diizocyjanianem toluenu (nazwa handlowa substancji TDI) w magazynie TDI.

Drugi epizod związany był z działaniami gaśniczymi w hali magazynowej wyrobów gotowych gdzie doszło do samozapłonu gotowego produktu (blok pianki).

Na ćwiczenia zostały zadysponowane siły i środki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz zastępy z jednostek OSP z terenu powiatu malborskiego OSP Lichnowy i OSP Stogi.

Łącznie ćwiczyło około 32 strażaków oraz 10 pojazdów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego Elbląg,

Po zakończeniu ćwiczeń odbyła się prezentacja gaszenia bloku wykonanego z pianki z użyciem dostępnej na terenie zakładu lancy gaśniczej. Strażacy mieli również okazję zwiedzić cały zakład oraz zapoznać się z jego specyfiką.