KP PSP MALBORK – POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

16 maja 2019 roku w sali siedmiokolumnowej Muzeum Zamkowego w Malborku odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli:

 • Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski,
 • bryg. Dariusz Żywicki – zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • Waldemar Lamkowski – wicestarosta Powiatu Malborskiego,
 • Krzysztof Osijewski – przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego
 • Jan Wilk – zastępca burmistrza Miasta Malborka
 • Paweł Dziwosz – Przewodniczący Rady Miasta Malborka
 • wójtowie z powiatu malborskiego,
 • Zygmunt Tomczonek – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,
 • przedstawiciele służb, Lasów Państwowych, zakładów i firm oraz partnerów współpracujących,
 • strażacy oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku,
 • poczty sztandarowe OSP i druhowie ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu.

Święto było okazją do podziękowania strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu malborskiego za ich trudną służbę na rzecz bezpieczeństwa powiatu malborskiego. Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Złotym znakiem związku OSP RP został odznaczony dh Józef Morawski,

Złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał  dh Jerzemu Malec,

Srebrny medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

– dh Anna Wiśniewska –Roman

– Pan  Marcin Kwiatkowski

 

Awans na wyższy stopień otrzymał:

– ogn. Krzysztof Bochyński – stopień starszego ogniomistrza

– ogn. Dariusz Depczyński – stopień starszego ogniomistrza

– st. sekc. Krzysztof Popowski – stopień młodszego ogniomistrza

– sekc. Łukasz Kuśmierczyk – stopień starszego sekcyjnego

– str. Jakub Wilkowski – stopień starszego strażaka

 

Komendant Powiatowy  PSP w Malborku mianował  na stanowisko dowódcy zmiany:

– mł. kpt. Damiana Miklisa

 

Nagrodą  Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  wyróżniony został :

– bryg. Mariusz Dzieciątek

– bryg. Janusz Leszczewski

– st. kpt. Andrzej Długokęcki

– mł. ogn. Arkadiusz Jędrzejewski

 

Listem gratulacyjnym Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku za zaangażowanie oraz wzorową postawę  wyróżniony został :

–  mł. ogn. Marcin Antoniak

 

Ponadto podczas Wojewódzkich Obchodów  Dnia Strażaka w dniu 28 maja 2019  roku  w Gdańsku zostaną wręczone akty nominacyjne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wyższe stopnie:

– brygadiera – młodszemu brygadierowi Januszowi Leszczewskiemu

– kapitan – młodszemu kapitanowi Damianowi Tomaszewskiemu

 

A także zostaną wręczone odznaczenia dla następujących osób:

Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

– kpt. Daniel Mendak

 

Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

– st. kpt. Krzysztof Słodkowski

 

Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
– asp. Rafał Laryn

– Pan Marcin Kwiatkowski – wót Gminy Malbork

– dh Jan Stasiak                      prezes OSP Lipinka

– dh Władysław Woś             prezes OSP Stogi

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzyma:

– kpt. Janusz Koladyński