KP PSP MALBORK – POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

18 maja 2018 roku przed wejściem głównym do Muzeum Zamkowego w Malborku odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W uroczystości udział wzięli:

 • bryg. Dariusz Żywicki – zastępca pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Waldemar Lamkowski – Wicestarosta Powiatu Malborskiego,
 • burmistrz miasta malborka oraz wójtowie z powiatu malborskiego,
 • Zygmunt Tomczonek – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,
 • dr hab. Janusz Trupinda -  Dyrektor Muzeum Zamkowego,
 • przedstawiciele służb, Lasów Państwowych, zakładów i firm oraz partnerów współpracujących,
 • strażacy oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku,
 • poczty sztandarowe OSP i druhowie ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu.

Święto było okazją do podziękowania strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu malborskiego za ich trudną służbę na rzecz bezpieczeństwa powiatu malborskiego. Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Listem gratulacyjnym Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Malborku za wzorową postawę  podczas akcji ratowniczych w dniu 3 kwietnia i 9 kwietnia  w Malborku wyróżniony został :

 • ogn. Tomasz Szałkowski
 • ogn. Mariusz Wyciszkiewicz
 • st. sekc. Krzysztof Popowski

Awans na wyższy stopień otrzymał:

 • mł. asp. Rafał Lauryn – stopień aspiranta,
 • ogn. Mariusz Chrzuszcz – stopień starszego ogniomistrza
 • mł. ogn. Dawid Jabliński – stopień ogniomistrza
 • mł. ogn. Sebastian Lesiński – stopień ogniomistrza
 • mł. ogn. Łukasz Pomianowski – stopień ogniomistrza
 • mł. ogn. Przemysław  Sojka – stopień ogniomistrza
 • mł. ogn. Mariusz Wyciszkiewicz – stopień ogniomistrza
 • mł. ogn. Grzegorz Szwamber – stopień ogniomistrza
 • mł. ogn. Tomasz Szałkowski – stopień ogniomistrza

Nagrodą  Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  wyróżniony został :

 • bryg. Mariusz Dzieciątek
 • mł. bryg. Janusz Leszczewski
 • mł. kpt. Andrzej Lewna
 • mł. kpt. Damian Miklis

Podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w dniu 5 maja 2018 r. w Warszawie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał pierwszy stopień oficerski:

 • młodszego kapitana  – asp. Andrzejowi Lewna

Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w dniu 14 maja 2018 r. w Gdańsku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień:

 • starszego kapitana – kpt. Piotrowi Sztypka

A także odznaczono następujących strażaków:

Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył:
Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 • bryg. Mariusza Dzieciątek
 • asp. sztab. Sławomira Prusik

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 • dh Piotr Kociemba OSP Miłoradz
 • dh Marcin Rucki OSP Stogi

Podczas uroczystości wojewódzkich  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej   z dniem 01 maja 2018 roku włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipince  gmina Nowy Staw. Decyzję o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego odebrał Prezes OSP Lipinka druh Jan Stasiak.

 

P5185398P5185393
P518540035

 

2731

IMG_8425IMG_8427

33

 

opracowanie: mł. bryg. Robert Licznerski
fotografie: mł. bryg. Robert Licznerski
fotografie: Radosław Kończyński – Portal NaszeMiasto
fotografie: Jacek Skrobisz PortalnaPlus.pl