KW PSP GDAŃSK – ORWARCIE WSPINALNI W GDAŃSKU

Podczas wizyty sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Gdańsku odbyło się otwarcie obiektu wspinalni.

W uroczystości udział wzięli:

  • gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny PSP,
  • nadisnp. Jan Lach – zastępca komendanta głównego Policji,
  • gen. bryg. SG Jacek Bajger – zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej,
  • nadbrygadier Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP,
  • Dariusz Drelich – wojewoda pomorski,
  • ks. kanonik Dariusz Juszczak – kapelan strażaków diecezji elbląskiej,
  • ks. dr Arkadiusz Dekański – kapelan powiatowy strażaków KP PSP Nowy Dwór Gdański,
  • ks. ppłk Sławomir Pałka – kapłan Ordynariatu Polowego Diecezji Gdańska,
  • płk SG Andrzej Prokopski – p.o. komendant morskiego Oddziału Straży Granicznej,
  • płk Andrzej Płocha – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
  • insp. Jarosław Rzymkowski – komendant wojewódzki Policji,
  • ppłk Jacek Wiercioch – wojskowy komendant uzupełnień,
  • mjr Piotr Dąbrowski – dyrektor Delegatury ABW w Gdańsku,
  • kpt. dr Milena Szymańska – zastępca dyrektora Delegatury ABW w Gdańsku,
  • płk Lesław Bryłkowski – dyrektor Okręgowy Służby Więziennej,
  • ppłk Cezariusz Frąckowiak – szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni,
  • Magdalena Kuszmider – wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”,
  • Włodzimierz Lubański – ambasador Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”
  • st. asp. Tomasz Richert – Przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
  • asp. sztab. Mariusz Paprocki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
  • Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Wspinalnia to obiekt treningowy o wysokości odpowiadającej 3 piętrowemu budynku (ok. 14 m), umożliwiającej treningi wspinania przy użyciu drabiny hakowej, wyposażony dodatkowo w 2 sztuczne tory do wspinaczki z niezależnym podwójnie zabezpieczonym układem automatycznej indywidualnej asekuracji, z najwyższej jakości zabezpieczeniem oraz ścieżką dobiegową taranową.

Inwestycja w całości została sfinansowany ze środków Polskiej Fundacji Kultury Sportu i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”.

Dzień_Strażaka_KW_2018_0534Dzień_Strażaka_KW_2018_0518

Dzień_Strażaka_KW_2018_0630Dzień_Strażaka_KW_2018_0624

Dzień_Strażaka_KW_2018_066314_05_2018_wspinalnia

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: st. kpt. Marcin Wróblewski