Malborscy strażacy interweniowali co 10 godzin i 23 min w 2015 roku .

W dniu 26 lutego 2016r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku za 2015 rok.

W naradzie udział wzięli: Wicestarosta malborski – Waldemar Lamkowski, wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP  druh Zygmunt Tomczonek, władze samorządowe gmin powiatu malborskiego, Komendanci i Prezesi Gminni OSP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Malborku.

Podczas spotkania bryg. Adam Zieliński – Komendant Powiatowy PSP w Malborku przedstawił informację z działalności i realizacji zadań w 2015 r., m.in.: w sprawach kontrolno-rozpoznawczych, operacyjno-szkoleniowych, finansowych, organizacyjno-kadrowych.

Strażacy powiatu malborskiego w 2015 r. interweniowali co 10 godzin i 23 min.
Łącznie uczestniczyli w 856 interwencjach. Stanowiło to wzrost o 5 % w stosunku do roku 2014.

Komendant Powiatowy PSP w Malborku przekazał również uczestnikom narady wydany przez KP PSP w Malborku biuletyn informacyjny, w którym szczegółowo zaprezentowano informację z działalność i osiągnięć malborskich strażaków za miniony rok. Ponadto wyróżnił za przeprowadzony przegląd operacyjno-techniczny w 2015 roku trzy najlepsze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu malborskiego t.j.: OSP Stogi, OSP Miłoradz oraz OSP Stare Pole.

image

Do pobrania – Biuletyn Informacyjny za 2015 r.