Malborscy strażacy interweniowali co 11 godzin i 25 minut w 2017 roku .

W dniu 1 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku za 2017 rok.

W naradzie udział wzięli: Starosta powiatu malborskiego – Mirosław Czapla, Burmistrz Miasta Malborka – Marek Charzewski, Zastępca Burmistrza Nowego Stawu – Maciej Prądzyński, Wójt Gminy Malbork – Marcin Kwiatkowski, Wójt Gminy Lichnowy – Jan Michalski, Wójt Gminy Stare Pole – Marek Szczypior, Zastępca Dowódcy 22 BLT w Malborku – ppłk. Jerzy Goleniowski, Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP druh Zygmunt Tomczonek, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP druh Marek Roman, Komendanci i Prezesi Gminni OSP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Malborku.

Podczas spotkania bryg. Mariusz Dzieciątek– Komendant Powiatowy PSP w Malborku przedstawił informację z działalności i realizacji zadań w 2017 r., m.in.: w sprawach kontrolno-rozpoznawczych, operacyjno-szkoleniowych, finansowych, organizacyjno-kadrowych. Ponadto Komendant Powiatowy PSP wyróżnił za przeprowadzone przeglądy operacyjno-techniczne w 2017 roku najlepsza jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach.

 

Strażacy powiatu malborskiego w 2017 r. interweniowali co 11 godzin i 25 min.
Łącznie uczestniczyli w 778 interwencjach. Stanowiło to spadek o 7,3 % w stosunku do roku 2015.

image

 

Do pobrania – Prezentacja Informacyjna za 2017 r. 

 

 

1 (1)1 (3)

1 (2)  1 (4)