Malborscy strażacy interweniowali co 11 godzin i 40 min w 2013 roku .

P2182880

 

W dniu 18 lutego 2014 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku za 2013 rok.

W naradzie udział wzięli: Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Waldemar Miłejko, Starosta powiatu malborskiego – Mirosław Czapla, wicestarosta malborski – Waldemar Lamkowski, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  druh Stanisław Chabel, st. chor. Jacek Pasieka – Komendant Wojskowej Straży Pożarnej JW 1128 w Malborku, władze samorządowe gmin powiatu malborskiego, Komendanci i Prezesi Gminni OSP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Malborku.

Podczas spotkania bryg. Adam Zieliński – Komendant Powiatowy PSP w Malborku przedstawił informację z działalności i realizacji zadań w 2013 r., m.in.: w sprawach kontrolno-rozpoznawczych, operacyjno-szkoleniowych, finansowych, organizacyjno-kadrowych.

Strażacy powiatu malborskiego w 2013 r. interweniowali co 11 godzin i 40 min.
Łącznie uczestniczyli w 768 interwencjach. Stanowiło to spadek o 7,13 % w stosunku do roku 2012
.

Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Waldemar Miłejko, w swoim wystąpieniu podziękował malborskim strażakom za służbę, zwrócił uwagę na podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ilości ofiar w pożarach i wypadkach drogowych, jak również edukacji o bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży.

Komendant Powiatowy PSP w Malborku przekazał również uczestnikom narady wydany przez KP PSP w Malborku biuletyn informacyjny, w którym szczegółowo zaprezentowano informację z działalność i osiągnięć malborskich strażaków za miniony rok. Ponadto wyróżnił za przeprowadzony przegląd operacyjno-techniczny w 2013 roku trzy najlepsze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu malborskiego t.j.: OSP Kończewice, OSP Lasowice Wielkie oraz OSP Miłoradz.

 

QR nowy

Do pobrania – Biuletyn Informacyjny za 2013 r.

P2182885P2182887

P2182895P2182911