Mianowanie na wyższe stanowiska służbowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

3 sierpnia 2020 roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji mianowania trzech funkcjonariuszy tut. Komendy.

Funkcjonariusze którym powierzono pełnienie obowiązków na wyższych stanowiskach to:

– kpt. Damian Miklis mianowany na  zastępcę dowódcy JRG w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej,

– asp. Rafał Lauryn mianowany na dowódcę zmiany w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej,

– mł. asp. Mateusz Włodkowski mianowany na dowódcę zastępu w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej,

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku bryg. Mariusz Dzieciątek pogratulował awansów i życzył funkcjonariuszom powodzenia i motywacji do realizacji zadań na nowych stanowiskach służbowych.

Opracowanie:

kpt. Damian Tomaszewski KP PSP Malbork

mł. asp. Adam Nosko  KP PSP Malbork

Zdjęcia:

mł. asp. Marcin Antoniak KP PSP Malbork