Nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej

   • Liczba kandydatów przewidziana do przyjęcia do służby: l. osoba
   • Stanowisko służbowe: stażysta (stanowisko docelowe: kierownik sekcji)
   • Miejsce pełnienia służby: Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych
   • Wymiar etatu: pełny etat
   • System służby: codzienny
   • Planowane zatrudnienie: II kwartał 2014 r.

 

więcej informacji klik  http://straz.malbork.pl/sluzba-w-panstwowej-strazy-pozarnej/ogloszenia-o-naborze/