Nagroda Komendanta Głównego PSP dla mł. bryg. Roberta Licznerskiego.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Pan gen. bryg. Leszek Suski przyznał nagrodę pieniężną Panu mł. bryg. Robertowi Licznerskiemu Naczelnikowi Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej PSP w Malborku.

Uroczystego wręczenia decyzji dokonał Komendant Powiatowy PSP w Malborku Pan bryg. Mariusz Dzieciątek w dniu 6 grudnia 2017 roku.

IMG_20171206_100346IMG_20171206_100350IMG_20171206_100359

Opracowanie: mł. bryg. Janusz Leszczewski

Fotografie: mł. ogn. Tomasz Czarnota