Ogłoszenie wyników I etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na stanowisko stażysta w KP PSP Malbork