OGŁOSZENIE WYNIKÓW TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW  DO SŁUŻBY W SEKCJI D.S. KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH.