Dokumentacja OSP

 

Dokumentacja dla Jednostek OSP

zakres dokumentu
PDF/DOC
1. Rozporządzenie MSWiA ws. KSRG
2. Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP
3. Karta skierowania na szkolenie członka OSP
4. Decyzja KDR
5. Potwierdzenie udziału w zdarzeniu
6. Karta dekontaminacyjna osoby poszkodowanej
7. Meldunek o wypadku ciężkim ratownika
8. Meldunek o wypadku lekkim ratownika
9. Meldunek o wypadku /kolizji/ pojazdu
10. Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie
11. Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego d.r.
12. Instrukcja przyjęcia śmigłowca LPR
13. Informacja o awarii POBIERZ
 
1. Tabela Danych Radiowych (plik chroniony hasłem)

POBIERZ

2. Karta Udzielonej Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

POBIERZ