PRAWIE 7 TYSIĘCY LITRÓW KRWI W AKCJI „SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ”

Funkcjonariusze służb podległych MSWiA i pracownicy cywilni służb oraz żołnierze i pracownicy cywilni Wojska Polskiego, w ogólnopolskiej zbiórce krwi trwającej cały marzec, oddali 6951 litrów krwi.  Akcja „SpoKREWnieni Służbą” odbywała się pod honorowym patronatem Joachima Brudzińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.

Akcja honorowego krwiodawstwa rozpoczęła się 1 marca br. w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Datę wybrano nieprzypadkowo. To święto państwowe ustanowione w hołdzie żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelewali krew w obronie niepodległości Polski.

Ogólnopolskie zbiórki krwi organizowano na terenie całego kraju m.in. przed komendami policji i urzędami wojewódzkimi oraz w ponad dwustu jednostkach Wojska Polskiego. Policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, funkcjonariusze SOP i pracownicy cywilni służb oraz żołnierze i pracownicy cywilni Wojska Polskiego oddawali krew chorym i ofiarom wypadków. W akcję włączali się również mieszkańcy.

Akcja „SpoKREWnieni służbą” zorganizowana została po raz drugi. Po raz pierwszy uczestniczyło w niej Wojsko Polskie.

W akcję zaangażowanych było m.in. ponad 130 jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwu Operacyjnemu RSZ. Ponadto wzięli w niej udział żołnierze jednostek Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Krew oddawali także żołnierze i pracownicy cywilni Sztabu Generalnego WP. Ze strony MSWiA w akcji uczestniczyły wszystkie podległe służby wraz z pracownikami cywilnymi: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa oraz urzędy wojewódzkie.


W ramach akcji „SpoKREWnieni służbą” krew oddało:

  • 3552 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji,
  • 5664 strażaków,
  • 483 strażników granicznych,
  • 105 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa,
  • 5121 żołnierzy i pracowników wojska.

Opracowanie: MSWiA

Ćwiczenia doskonalące z zakresu rat. medycznego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

W dniu 9 kwietnia br. przeprowadzono ćwiczenia  doskonalące na zmianie służbowej dla ratowników JRG PSP w Malborku z zakresu organizacji akcji ratownictwa medycznego na drogach. Podczas zajęć na placu komendy z wykorzystaniem wraku pojazdu, ratownicy doskonalili swoje umiejętności przede wszystkim w zakresie właściwego doboru posiadanego sprzętu ratowniczego oraz stosowania prawidłowych technik ewakuacji osób poszkodowanych z wykorzystaniem systemu PAX Rescue Boa. Ćwiczenia umożliwiły sprawdzenie praktycznego wykorzystania  sprzętu ratownictwa medycznego znajdującego się na wyposażeniu JRG PSP.

Opracowanie : mł. ogn. Tomasz Czarnota
Fotografie: mł. ogn. Tomasz Czarnota

1 (1)1 (2)

1 (3)1 (4)

1 (5)

Prezentacja sprzęt i pogadanka o bezpieczeństwie podczas dnia otwartego ARiMR w Starym Polu.

Dnia 6 kwietnia br. Przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Malborku wraz Druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polu uczestniczyli w pokazie sprzętu dla klas szkoły podstawowej w Starym Polu podczas dnia otwartego ARiMR na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu. Poza pokazem sprzętu ratowniczo-gaśniczego, przeprowadzono również pogadankę edukacyjną o bezpieczeństwie pożarowym.

Opracowanie : mł. ogn. Tomasz Czarnota
Fotografie: mł. bryg. Robert Licznerski 

418681ac-2306-4b8c-abef-b5e5edac1451025f2ed8-c103-455e-acac-f7c10b7d4d35

cc2a286d-d19b-4ac3-a992-10af9b20d5bb

Ogłoszenie o naborze do służby w PSP – 2018

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można klikając link, osobiście
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku lub telefonicznie pod numerem telefonu 55-270-21-34.

Ostateczny termin składania dokumentów: do 20 kwietnia 2018 r.
do godz.15.30

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie
Komendanta Powiatowego PSP w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 1
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
(z dopiskiem: „Nabór 1 / 2018 – system zmianowy, imię i nazwisko”)
lub listownie (liczy się data wpływu ) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Załączniki do pobrania

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – nabór do służby w PSP na zasadach przeniesienia służbowego.

Rektor –Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby na stanowisko: – Koordynator ratownictwa medycznego służby w  Dziale Zabezpieczenia Operacyjno- Odwodowego /1funkcionariusz w codziennym rozkładzie czasu służby/

Poniżej pełen tekst ogłoszenia o naborze w dokumencie PDF.

OGŁOSZENIE