Komenda Powiatowa PSP w Malborku– Uroczysta zbiórka z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

14 listopada 2018 roku w malborskiej komendzie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

12

34

56

Ćwiczenia „Las Wielbark 2018”

 

W dniu 10 listopada br. na obszarach leśnych na terenie gminy Malbork w miejscowości Wielbark odbyły się ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów lasów. Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sil i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego związanych z wystąpieniem pożarów dot. gaszenia lasów, w tym dostarczania wody na duże odległości. Celami pośrednimi ćwiczeń było:

1) doskonalenie umiejętności dostarczania wody na duże odległości w związku z pożarami obszarów leśnych,

2) doskonalenie prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów lasów,

3) doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej,

4) rozwijanie umiejętności reagowania kierujących działaniami ratowniczymi na poszczególnych poziomach dowodzenia na nagłe zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia,

5) doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej,

6) doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia,

Ćwiczenia pod kryptonimem “Las – Malbork 2018” zostały zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Gdańsku i Komendę Powiatową PSP w Malborku.

W ćwiczeniach brały udział zastępy z KP PSP Malbork, KP PSP Nowy Dwór Gdański, KP PSP Pruszcz Gdański oraz zastępy z jednostek OSP z terenu powiatu malborskiego:

  • OSP Stare Pole
  • OSP Nowy Staw
  • OSP Ząbrowo
  • OSP Lichnowy
  • OSP Stogi
  • OSP Lipinka
  • OSP Malbork
  • OSP Miłoradz
  • OSP Lisewo Malborskie
  • OSP Szawałd

1_800x5332_800x5333_800x5334_800x5335_800x5326_800x5337_800x5338_800x5329_800x53210_800x53311_800x53212_800x53313_800x53214_800x48015_800x48016_800x48017_800x48018_800x48019_800x533

 

Opracował: mł. bryg. Robert Licznerski

Zdjęcia: OSP Malbork, mł. bryg. Robert Licznerski

Uroczyste podniesienie Flagi Państwowej z okazji 100-Lecia Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2018 roku na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej z okazji obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 

IMG-20181113-WA0008IMG-20181113-WA0009IMG-20181113-WA0013

POROZUMIENIE MSWiA I ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY

POROZUMIENIE MSWiA I ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną.

W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura – Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność".

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby – tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

08_11_2018_mswia_porozumienie

Opracowanie, zdjęcie: MSWiA

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

26 października 2018 roku na obiekcie hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Malborku przeprowadzono Mistrzostwa województwa pomorskiego w halowej piłce nożnej o „Puchar Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP”, których współorganizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

Do zawodów przystąpiło 14 drużyn. Po zaciętych rozgrywkach zwycięzcą turnieju została drużyna Komendy Powiatowej PSP Wejherowo. Puchary, dyplomy i medale wręczyli: st. bryg. Piotr Socha – Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz bryg. Mariusz Dzieciątek – Komendant Powiatowy PSP w Malborku.
Wyniki:
1 miejsce – Komenda Powiatowa PSP Wejherowo
2 miejsce – Komenda Miejska PSP Gdynia
3 miejsce – Komenda Powiatowa PSP Bytów
4 miejsce – Komenda Powiatowa PSP Malbork,

1234567