Narada służb w województwie pomorskim

 

24 maja 2018 roku w Sopocie w Europejski Dzień Straży Granicznej i Przybrzeżnej odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu.

W spotkaniu obok szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego wzięli udział: wiceminister Renata Szczęch, Fabrice Leggeri, dyrektor agencji Frontex, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, straży granicznych i przybrzeżnych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz eksperci z organizacji międzynarodowych.
Po konferencji na terenie posterunku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku odbyła się odprawa z kadrą kierowniczą służb mundurowych, poświęcona sytuacjom kryzysowym w województwie pomorskim oraz zabezpieczeniu Zlotu ZHP.

Na zakończenie wizyty ministra SWiA Joachima Brudzińskiego dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Komisariatu Policji Gdynia – Witomino.

kw_psp_minister_24_05_2018_1kw_psp_minister_24_05_2018_2

kw_psp_minister_24_05_2018_3kw_psp_minister_24_05_2018_4

kw_psp_minister_24_05_2018_5kw_psp_minister_24_05_2018_6

kw_psp_minister_24_05_2018_7kw_psp_minister_24_05_2018_8

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Łukasz Płusa

RODO – polityka prywatności.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku (82-200 Malbork, ul. Wybickiego 1, tel. 55 270 21 30, fax. 55 270 21 40, e-mail: sekretariat.malbork@straz.gda.pl).
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, mail: iod@straz.gda.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust
1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,. ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KP PSP MALBORK – POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

18 maja 2018 roku przed wejściem głównym do Muzeum Zamkowego w Malborku odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W uroczystości udział wzięli:

 • bryg. Dariusz Żywicki – zastępca pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Waldemar Lamkowski – Wicestarosta Powiatu Malborskiego,
 • burmistrz miasta malborka oraz wójtowie z powiatu malborskiego,
 • Zygmunt Tomczonek – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,
 • dr hab. Janusz Trupinda -  Dyrektor Muzeum Zamkowego,
 • przedstawiciele służb, Lasów Państwowych, zakładów i firm oraz partnerów współpracujących,
 • strażacy oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku,
 • poczty sztandarowe OSP i druhowie ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu.

Święto było okazją do podziękowania strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu malborskiego za ich trudną służbę na rzecz bezpieczeństwa powiatu malborskiego. Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Listem gratulacyjnym Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Malborku za wzorową postawę  podczas akcji ratowniczych w dniu 3 kwietnia i 9 kwietnia  w Malborku wyróżniony został :

 • ogn. Tomasz Szałkowski
 • ogn. Mariusz Wyciszkiewicz
 • st. sekc. Krzysztof Popowski

Awans na wyższy stopień otrzymał:

 • mł. asp. Rafał Lauryn – stopień aspiranta,
 • ogn. Mariusz Chrzuszcz – stopień starszego ogniomistrza
 • mł. ogn. Dawid Jabliński – stopień ogniomistrza
 • mł. ogn. Sebastian Lesiński – stopień ogniomistrza
 • mł. ogn. Łukasz Pomianowski – stopień ogniomistrza
 • mł. ogn. Przemysław  Sojka – stopień ogniomistrza
 • mł. ogn. Mariusz Wyciszkiewicz – stopień ogniomistrza
 • mł. ogn. Grzegorz Szwamber – stopień ogniomistrza
 • mł. ogn. Tomasz Szałkowski – stopień ogniomistrza

Nagrodą  Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  wyróżniony został :

 • bryg. Mariusz Dzieciątek
 • mł. bryg. Janusz Leszczewski
 • mł. kpt. Andrzej Lewna
 • mł. kpt. Damian Miklis

Podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w dniu 5 maja 2018 r. w Warszawie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał pierwszy stopień oficerski:

 • młodszego kapitana  – asp. Andrzejowi Lewna

Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w dniu 14 maja 2018 r. w Gdańsku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień:

 • starszego kapitana – kpt. Piotrowi Sztypka

A także odznaczono następujących strażaków:

Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył:
Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 • bryg. Mariusza Dzieciątek
 • asp. sztab. Sławomira Prusik

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 • dh Piotr Kociemba OSP Miłoradz
 • dh Marcin Rucki OSP Stogi

Podczas uroczystości wojewódzkich  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej   z dniem 01 maja 2018 roku włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipince  gmina Nowy Staw. Decyzję o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego odebrał Prezes OSP Lipinka druh Jan Stasiak.

 

P5185398P5185393
P518540035

 

2731

IMG_8425IMG_8427

33

 

opracowanie: mł. bryg. Robert Licznerski
fotografie: mł. bryg. Robert Licznerski
fotografie: Radosław Kończyński – Portal NaszeMiasto
fotografie: Jacek Skrobisz PortalnaPlus.pl

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

14 maja 2018 roku Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się odprawa z kadrą kierowniczą służb mundurowych. W spotkaniu obok sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego wzięli udział: komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, zastępca komendanta głównego Policji nadisnp. Jan Lach, zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger.

Po spotkaniu w Gdańsku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Gdańsku w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji strażaków. Została ona odprawiona w konkatedralnej Bazylice Mariackiej w Gdańsku pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głodzia. Po mszy odbył się uroczysty przemarsz pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej ulicami Piwną i Tkacką na ulicę Długą, gdzie pod Dworem Artusa odbył się uroczysty apel. W uroczystości udział wzięli:

 • Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w MSWiA,
 • Dorota Arciszewska – Mielewczyk – poseł na sejm RP,
 • Janusz Śniadek – poseł na sejm RP,
 • ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański,
 • gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny PSP,
 • nadisnp. Jan Lach – zastępca komendanta głównego Policji,
 • gen. bryg. SG Jacek Bajger – zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • nadbrygadier Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP,  
 • Dariusz Drelich – wojewoda pomorski,
 • ks. kanonik Dariusz Juszczak – kapelan strażaków diecezji elbląskiej,
 • ks. prałat Ireneusz Bradtke – proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,
 • ks. dr Arkadiusz Dekański – kapelan powiatowy strażaków KP PSP Nowy Dwór Gdański,
 • ks. prałat dr Edmund Skalski – kapelan miejski KM PSP w Gdyni,
 • ks. dr Piotr Malinowski – kapelan powiatowy strażaków KP PSP Tczew,
 • ks. ppłk Sławomir Pałka – kapłan Ordynariatu Polowego Diecezji Gdańska,
 • płk SG Andrzej Prokopski – p.o. komendant morskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • płk Andrzej Płocha – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
 • insp. Jarosław Rzymkowski – komendant wojewódzki Policji,
 • ppłk Jacek Wiercioch – wojskowy komendant uzupełnień,
 • mjr Piotr Dąbrowski – dyrektor Delegatury ABW w Gdańsku,
 • kpt. Dr Milena Szymańska – zastępca dyrektora Delegatury ABW w Gdańsku,
 • płk Lesław Bryłkowski – dyrektor Okręgowy Służby Więziennej,
 • ppłk Cezariusz Frąckowiak – szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni,
 • kontradmirał Krzysztof Jaworski – Dowódca 3. Flotylli Okrętów w Gdyni,
 • druh Zygmunt Tomczonek – prezes ZOW ZOSP RP,
 • Edmund Kwidziński – dyrektor ZOW ZOSP RP,
 • Jarosław Dywizjusz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOW ZOSP RP,
 • Magdalena Kuszmider – wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”,
 • Włodzimierz Lubański – ambasador Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”
 • st. asp. Tomasz Richert – Przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność”,
 • asp. sztab. Mariusz Paprocki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
 • Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym strażakom i osobom wspierającym ochronę przeciwpożarową z terenu województwa pomorskiego wręczono: Krzyże Zasługi, Medale Za Długoletnią Służbę, odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, nominacje na wyższe stopnie służbowe, nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyplomy Komendanta Głównego PSP.

Następnie decyzjami komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączono trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: Słajszewo, Trans – Nauta Sp. z o.o. oraz Lipinka.

Ostatnim punktem wizyty sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, a także komendanta głównego PSP gen. brygadier Leszka Suskiego, było przekazanie sprzętu przeciwpożarowego oraz otwarcie obiektu wspinalni na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku.

Czytaj też:Dziennik Bałtycki – Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Czytaj też: Kartuzy.info – Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Czytaj też: Express kaszubski – Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

 

phoca_thumb_l_kw_psp_dzien_strazaka_14_05_2018_27

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KWALIFKACYJNEGO

DO POBRANIA TREŚĆ OGOSZENIA

image