Podsumowania działalności w 2012 r. Komendy Powiatowej PSP w Malborku.

W dniu 20 lutego 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku za rok 2012.

W naradzie udział wzięli: Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Waldemar Miłejko, wicestarosta malborski Waldemar Lamkowski, wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP  Druh Zygmunt Tomczonek, władze samorządowe gmin powiatu malborskiego, Komendanci Gminni OSP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Malborku.

Podczas spotkania bryg. Adam Zieliński – Komendant Powiatowy PSP w Malborku przedstawił informację
o zadaniach zrealizowanych w 2012 r., m.in.: sprawach organizacyjno- kadrowych przeprowadzonych w komendzie, finansowych, kontrolno-rozpoznawczych i operacyjno-szkoleniowych.

Rok 2012 to czas, w którym Komenda wzbogaciła się o dwa nowe samochody: ratowniczo-gaśniczy,  kwatermistrzowski oraz silnik zaburtowy do łodzi.

Strażacy powiatu malborskiego w 2012 r. interweniowali co 10 godzin i 40 min.
Łącznie uczestniczyli w 825 interwencjach. Stanowiło to spadek o 23% w stosunku do roku 2011.

Największym wydarzeniem minionego roku były Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku brali udział w zabezpieczeniu rozgrywek na posterunku Złota Karczma w Gdańsku.

Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Waldemar Miłejko w swoim wystąpieniu podziękował malborskim strażakom za służbę oraz omówił główne kierunki działań Państwowej Straży Pożarnej
w województwie pomorskim na rok 2013.

Komendant Powiatowy PSP w Malborku przekazał uczestnikom narady wydany przez KP PSP w Malborku biuletyn informacyjny, w którym, w oparciu o dane statystyczne zaprezentowano działalność malborskich strażaków za miniony rok.

Do pobrania – Biuletyn Informacyjny z 2012 r.

12

 

36

45