Podsumowanie dni 1-5 czerwca 2011r.

Podczas minionych dni odnotowano łącznie 21 zdarzeń. Miało miejsce 11 (P) Pożarów, 9 (MZ) Miejscowych zagrożeń oraz 1 (AF) Alarm fałszywy. Były to miedzy innymi pożary traw na terenach rolniczych , pożary śmietników. Z zakresu Miejscowych zagrożeń zdarzenia dotyczyły: Usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie) oraz neutralizacji i sorpcji plamy płynów eksploatacyjnych pojazdu z jezdni. Miał również miejsce alarm fałszywy, który dotyczył rzekomego pożaru samochodu osobowego w miejscowości Nowy Staw.