Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku za 2018 rok.

W dniu 4 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku za 2018 rok.

W naradzie udział wzięli: Wicestarosta powiatu malborskiego – Waldemar Lamkowski, Burmistrz Miasta Malborka – Marek Charzewski, Przewodniczący Rady Miasta Malborka – Paweł Dziwosz- , Wójt Gminy Malbork – Marcin Kwiatkowski, Wójt Gminy Lichnowy – Jan Michalski, Wójt Gminy Stare Pole – Marek Szczypior, Prezes ZOW ZOSP RP Druh Zygmunt Tomczonek, Dowódca Grupy Wsparcia- ppłk Waldemar Szewczuk, , Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Malborku – Stanisław Chabel , Komendanci i Prezesi Gminni OSP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Malborku.

Podczas spotkania pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Malborku przedstawili informacje z działalności i realizacji zadań w 2018 r., m.in.: w sprawach kontrolno-rozpoznawczych, operacyjno-szkoleniowych, finansowych, organizacyjno-kadrowych. Ponadto Komendant Powiatowy PSP wyróżnił za przeprowadzone przeglądy operacyjno-techniczne w 2018 roku najlepsze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Lipince, Szawałdzie i Kończewicach.

Po zakończeniu prezentacji multimedialnej w części garażowej Komendy odbył się krótki pokaz sprzętu pozyskanego w 2018 roku.