Podsumowanie tygodnia 11-17 lipca 2011r.

Podczas minionego tygodnia odnotowano łącznie 29 zdarzeń z czego były to 4 Pożary oraz 25 Miejscowych zagrożeń. Były to miedzy innymi pożar budynku gospodarczego w Gnojewie. Pożar pomieszczeń gospodarczych w budynku przedszkola przy ul. Reymonta , miały miejsce również pożary śmietników, pożar traw na nieużytkach rolnych. Z zakresu Miejscowych zagrożeń zdarzenia dotyczyły usuwania konarów drzew z jezdni które zagrażały pojazdom, oraz usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych.