Podsumowanie tygodnia 27czerwca- 3 lipca 2011r.

Podczas minionego tygodnia odnotowano łącznie 19 zdarzeń z czego były to 6 Pożarów oraz 13 Miejscowych zagrożeń. Były to miedzy innymi pożary śmietników, pożar traw na nieużytkach miejskich. Z zakresu Miejscowych zagrożeń zdarzenia dotyczyły:  usuwania  gniazd owadów błonkoskrzydłych.