Podsumowanie tygodnia 15-21 sierpnia 2011r.

 

Podczas minionego tygodnia odnotowano łącznie 28 zdarzeń z czego był to 1 Pożar oraz 25 Miejscowych zagrożeń. Były to miedzy innymi pożar garażu przy ul.Wiślanej w Malborku. Miały miejsce również 2 Alarmy Fałszywe . Z zakresu Miejscowych zagrożeń zdarzenia dotyczyły usuwania skutków kolizji, na ul. Reymonta w Starym Polu. Prowadzono również działania w zakresie otwarcia drzwi do mieszkania,usuwano również gniazda owadów błonkoskrzydłych. W kilku miejscach na terenie powiatu, usuwano skutki gwałtowniejszych wiatrów które przeszły ostatniej soboty. Było to między innymi usuwanie nadłamanych gałęzi oraz zabezpieczanie obluzowanych dachówek które zagrażały przechodnią. Miał również miejsce tragiczny wypadek w miejscowości  Kaczynos, gdzie w jeziorze utonął mężczyzna.