Podsumowanie tygodnia 16-22 maj 2011r.

Podczas minionego tygodnia odnotowano łącznie 21 zdarzeń z czego było to 10 Pożarów oraz 11 Miejscowych zagrożeń. Były to miedzy innymi pożary stert słomy na terenach rolniczych, pożar samochodu, oraz pożary śmietników. Z zakresu Miejscowych zagrożeń zdarzenia dotyczyły: uwolnienie osób z windy, która zatrzymała się miedzy piętrami. Neutralizacji i sorpcji plamy płynów eksploatacyjnych pojazdu z jezdni.