Podsumowanie tygodnia 23-30 maj 2011r.

Podczas minionego tygodnia odnotowano łącznie 13 zdarzeń z czego było to 8 Pożarów oraz 5 Miejscowych zagrożeń. Były to miedzy innymi pożar sterty słomy na terenach rolniczych, pożary śmietników. Z zakresu Miejscowych zagrożeń zdarzenia dotyczyły: kolizja drogowa oraz neutralizacji i sorpcji plamy płynów eksploatacyjnych pojazdu z jezdni.